Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Uzdevuma numurs
2016-UZD-3209
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
31.p.3.d.
Uzdevuma saturs
31. pants. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšana valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai (3) Ministru kabinets nosaka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumus un kārtību.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
31.12.2021.
Atbildīgā institūcija
Labklājības ministrija
Avots
Likums
Nosaukums
Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju