Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

Uzdevuma numurs
2016-UZD-3213
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
8.p.3.d.
Uzdevuma saturs
8. pants. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšana bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai (3) Ministru kabinets nosaka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumus un kārtību.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
31.12.2021.
Atbildīgā institūcija
Labklājības ministrija
Avots
Likums
Nosaukums
Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju