Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Uzdevuma numurs
22-UZ-954
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
22.panta 8.punkts
Uzdevuma saturs
22.pants. Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, Ministru kabinets nosaka:

8) gadījumus, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu.
Pārejas noteikumi
48. Līdz šā likuma 22. panta 8. punktā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 1. martam kadastrālo uzmērīšanu var neveikt:

1) ja inženierbūve reģistrēta uz iesniegto izpildmērījumu datu pamata;
2) ja pirmās grupas ēka atbilstoši būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajam iedalījumam reģistrēta uz iesniegtās deklarācijas pamata;
3) zemes vienības daļai.
Apstiprināts
07.10.2022.
Izpildes termiņš
01.12.2022.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija