2021-MK.RIK-517, 23.07.2021., MK rīkojums, Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai

Uzdevuma numurs
2021-UZD-1346
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
5. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju apkopot informāciju par humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai nepieciešamajiem un ar transportēšanu un komandējumiem saistītajiem izdevumiem, kā arī sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu 2021. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Noteikt, ka papildus piešķiramais finansējums, kas nepieciešams humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai, transportēšanas un komandējuma izdevumu segšanai, nepārsniedz 124 550 euro.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
26.08.2021.
Atbildīgā institūcija
Iekšlietu ministrija
Avots
Rīkojums
Nosaukums
2021-MK.RIK-517, 23.07.2021., MK rīkojums, Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai