2021-MK.PROT-31#46, 01.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"

Uzdevuma numurs
2021-UZD-613
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
4. Satiksmes ministrijai, apkopojot un izvērtējot mobilo operatoru iesniegto informāciju, noteiktā kārtībā sagatavot un ne vēlāk kā līdz 2021.gada 26.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" mobilo operatoru izdevumu kompensēšanai par visu periodu no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30.septembrim.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
26.10.2021.
Atbildīgā institūcija
Satiksmes ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
2021-MK.PROT-31#46, 01.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"