Uzdevuma numurs
22-MPI-33
Uzdevuma veids
MP iniciatīvie
Uzdevums
Iesniegt MK
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
Gatavojoties Ministru kabineta izbraukuma sēdei, kas norisināsies Ludzā, Latgalē, š. g. 23. augustā, lūdzu sagatavot īsziņojumu/prezentāciju izskatīšanai izbraukuma sēdē par Valdības deklarācijā un Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi un par plānoto apņemšanos īstenošanu Jūsu nozarē un to ietekmi uz Latgales reģionu, ietverot informāciju par reformu īstenošanu, investīciju piesaisti, kā arī politikas un darbības rezultātu novērtējumu Latgales reģionā.

Ziņojumus un tos pavadošos dokumentus noteiktā kārtībā iesniegt Valsts kancelejā līdz š. g. 12. augustam izskatīšanai Ministru kabineta 23. augusta sēdē Ludzā.
 
Apstiprināts
27.06.2022.
Izpildes termiņš
12.08.2022.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija
Avots
MP iniciatīva