Ministrijām dotie uzdevumi

24.05.2022.
22-UZ-591
Rīkojums
Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Iekšlietu ministrija
24.07.2022.
24.05.2022.
22-UZ-590
Rīkojums
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Veselības ministrija
24.07.2022.
24.05.2022.
22-UZ-588
Likums
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
18.panta 5.daļas 3)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.11.2022.
24.05.2022.
22-UZ-587
Likums
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
18.panta 5.daļas 2)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.11.2022.
24.05.2022.
22-UZ-586
Likums
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
18.panta 5.daļas 1)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.11.2022.
24.05.2022.
22-UZ-585
Likums
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
18.panta 4.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.11.2022.
24.05.2022.
22-UZ-584
Likums
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
16.pants
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.07.2022.
24.05.2022.
22-UZ-583
Likums
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
13.panta 1.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.07.2022.
24.05.2022.
22-UZ-582
Likums
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
5.panta 1.2 daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.07.2022.
24.05.2022.
22-UZ-581
Likums
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
4.panta 2.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.07.2022.
24.05.2022.
22-UZ-580
Likums
Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā
51.2 panta 7.daļas 3)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
24.05.2022.
22-UZ-579
Likums
Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā
51.2 panta 7.daļas 2)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
24.05.2022.
22-UZ-578
Likums
Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā
51.2 panta 7.daļas 1)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
24.05.2022.
22-UZ-577
Likums
Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā
37.panta 11.daļas 4)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
24.05.2022.
22-UZ-576
Likums
Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā
37.panta 11.daļas 3)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
24.05.2022.
22-UZ-575
Likums
Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā
37.panta 11.daļas 2)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
24.05.2022.
22-UZ-574
Likums
Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā
37.panta 11.daļas 1)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
24.05.2022.
22-UZ-573
Likums
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
49.panta 7.daļas 3)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
24.05.2022.
22-UZ-572
Likums
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
49.panta 7.daļas 2)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
24.05.2022.
22-UZ-571
Likums
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
49.panta 7.daļas 1)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
24.05.2022.
22-UZ-570
Likums
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
48.panta 11.daļas 4)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
24.05.2022.
22-UZ-569
Likums
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
48.panta 11.daļas 3)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
24.05.2022.
22-UZ-568
Likums
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
48.panta 11.daļas 2)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
20.05.2022.
22-UZ-567
Likums
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
48.panta 11.daļas 1)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
19.05.2022.
22-UZ-566
Protokols
Ministru kabineta 17.05.2022. sēdes protokols Nr. 27
Veselības ministrija
19.07.2022.