Ministrijām dotie uzdevumi

21.10.2021.
21-UZ-53
Likums
Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"
38.panta 7.daļa
Finanšu ministrija
01.10.2023.
21.10.2021.
21-UZ-54
Likums
Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā
8.panta 5.daļa
Satiksmes ministrija
21.12.2021.
21.10.2021.
2018-UZD-2565
Likums
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
14.p. 5.d.
Labklājības ministrija
31.12.2023.
21.10.2021.
2014-UZD-3772
Likums
Grozījumi Darba likumā
61.p.2.d.
Labklājības ministrija
01.11.2022.
21.10.2021.
2018-UZD-2566
Likums
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
14.p. 6.d.
Labklājības ministrija
31.12.2023.
20.10.2021.
21-MP-32
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums “Par Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izpildi 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā”
 
Pārresoru koordinācijas centrs
03.11.2021.
20.10.2021.
21-UZ-52
Rīkojums
Par nepieciešamajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā Rail Baltica projekta īstenošanas paātrināšanai
Satiksmes ministrija
20.12.2021.
19.10.2021.
21-MP-31
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu organizēšanai"
 
Valsts kanceleja
02.11.2021.
18.10.2021.
2004-UZD-2546
Likums
Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā
5.p.2.d.
Tieslietu ministrija
01.03.2022.
14.10.2021.
21-MP-30
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2020.gadā
Valsts kanceleja
28.10.2021.
14.10.2021.
21-MP-29
Tiesību akta lieta
Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādņu 2014.- 2020.gadam īstenošanas gala ietekmes novērtējums
 
Valsts kanceleja
28.10.2021.
14.10.2021.
21-UZ-46
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 69
Finanšu ministrija
01.12.2023.
14.10.2021.
21-UZ-48
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 69
Labklājības ministrija
14.12.2021.
14.10.2021.
21-UZ-49
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 69
Labklājības ministrija
14.12.2021.
14.10.2021.
21-UZ-47
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 69
Labklājības ministrija
14.12.2021.
14.10.2021.
21-UZ-50
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 69
Iekšlietu ministrija
14.12.2021.
14.10.2021.
21-UZ-51
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 69
Veselības ministrija
14.12.2021.
14.10.2021.
21-UZ-45
Tiesvedības dokuments
Par lietas Nr.2021-40-0103 ierosināšanu
Iekšlietu ministrija
01.12.2021.
13.10.2021.
2015-UZD-962
Protokols
2015-MK.PROT-17#51, 31.03.2015., MK sēdes protokollēmums, Dienesta vajadzībām
2.
Valsts kanceleja
30.06.2018.
13.10.2021.
21-UZ-39
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
11.panta 3.daļa
Aizsardzības ministrija
01.01.2022.
13.10.2021.
21-MP-27
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums
“Par akvakultūras daudzgadu stratēģisko pamatnostādņu īstenošanas gala ietekmes novērtējumu”

 
Zemkopības ministrija
27.10.2021.
11.10.2021.
21-UZ-42
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 67
Veselības ministrija
11.12.2021.
11.10.2021.
21-UZ-44
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 66
Satiksmes ministrija
10.05.2022.
11.10.2021.
21-UZ-43
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 67
Veselības ministrija
11.12.2021.
09.10.2021.
21-UZ-35
Institūcijas vēstule
Par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām (skat. DAUKS Nr. 2021-TA-581)
Labklājības ministrija
13.10.2021.