Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
26.05.2023.
23-MP-96
Tiesību akta lieta
Par Andra Ozoliņa atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Lienes Priedītes - Kancēvičas iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā
Satiksmes ministrija
09.06.2023.
26.05.2023.
23-UZ-283
Rīkojums
Par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas reorganizāciju
9.
Kultūras ministrija
30.06.2023.
26.05.2023.
23-UZ-284
Protokols
Ministru kabineta 23.05.2023. sēdes protokols Nr. 27
30. § 3.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.04.2025.
26.05.2023.
23-UZ-285
Protokols
Ministru kabineta 23.05.2023. sēdes protokols Nr. 27
44. § 3.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.06.2025.
26.05.2023.
23-UZ-286
Protokols
Ministru kabineta 23.05.2023. sēdes protokols Nr. 27
44. § 4.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.12.2023.
26.05.2023.
23-MP-95
Tiesību akta lieta
Par Lailas Spaliņas atbrīvošanu no Ventspils brīvostas valdes locekļa amata un Ivara Landmaņa iecelšanu Ventspils brīvostas valdes locekļa amatā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.06.2023.
26.05.2023.
23-MP-94
Tiesību akta lieta
Par Viestura Zepa atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Edgara Štelmahera iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.06.2023.
25.05.2023.
23-UZ-278
Institūcijas vēstule
Par zāļu finansiālās pieejamības veicināšanas pasākumiem un Konceptuālā ziņojuma par zāļu finansiālo pieejamību apstiprināšanu (ID Nr. 22-TA-1803; termiņš 30.06.2023.)
Veselības ministrija
21.06.2023.
25.05.2023.
23-UZ-258
Likums
Grozījumi Būvniecības likumā
5.panta 1.daļas 3.2 punkts
Ekonomikas ministrija
01.01.2025.
25.05.2023.
23-UZ-259
Likums
Grozījumi Būvniecības likumā
5.panta 1.daļas 4.1 punkts
Ekonomikas ministrija
01.01.2024.
24.05.2023.
23-UZ-279
Rīkojums
Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas reorganizāciju
4.1.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.10.2025.
24.05.2023.
23-UZ-280
Rīkojums
Par Banku augstskolas reorganizāciju
4.1.
Izglītības un zinātnes ministrija
28.02.2026.
23.05.2023.
23-MP-89
Tiesību akta lieta
Latvijas Zinātnes padomes maksas pakalpojumu cenrādis no valsts budžeta un starptautiskās sadarbības vai Eiropas Savienības fondu programmām un projektiem nefinansētajām zinātniskajām ekspertīzēm
Izglītības un zinātnes ministrija
06.06.2023.
23.05.2023.
23-MP-90
Tiesību akta lieta
Par airBaltic 2023. gada pirmā ceturkšņa rezultātiem
Satiksmes ministrija
06.06.2023.
23.05.2023.
23-UZ-262
Tiesvedības dokuments
Par sprieduma lietā Nr.2022-02-01 nosūtīšanu („Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38.panta pirmās, otrās daļas un 42.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.un 91.pantam, kā arī 105.panta pirmajam un trešajam teikumam un likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 42.panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un 92.panta pirmajam teikumam”)
Tieslietu ministrija
23.08.2023.
23.05.2023.
23-UZ-272
Institūcijas vēstule
Par Regulas Nr.1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību izpildi Latvijā
Finanšu ministrija
22.06.2023.
22.05.2023.
23-UZ-257
Likums
Grozījumi Būvniecības likumā
5.panta 1.daļas 3.1 punkts
Ekonomikas ministrija
01.01.2025.
22.05.2023.
23-UZ-256
Likums
Grozījumi Reģionālās attīstības likumā
14.panta 8.punkts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.07.2023.
19.05.2023.
23-UZ-265
Institūcijas vēstule
Par Ministru kabineta noteikumiem Nr.1354
Finanšu ministrija
09.06.2023.
19.05.2023.
23-UZ-271
Saeimas paziņojums
Par 10 561 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma "Daudzbērnu ģimeņu vecāku tiesības uz agrāku pensionēšanos" turpmāko virzību
Labklājības ministrija
31.12.2023.
18.05.2023.
23-UZ-267
Protokols
Ministru kabineta 16.05.2023. sēdes protokols Nr. 26
27. § 3.2.
Finanšu ministrija
18.07.2023.
18.05.2023.
23-UZ-269
Protokols
Ministru kabineta 16.05.2023. sēdes protokols Nr. 26
27. § 11.
Finanšu ministrija
01.12.2023.
18.05.2023.
23-UZ-266
Protokols
Ministru kabineta 16.05.2023. sēdes protokols Nr. 26
27. § 3.1.
Ekonomikas ministrija
29.09.2023.
18.05.2023.
23-MPI-27
MP iniciatīva
Izglītības un zinātnes ministrija
26.05.2023.
18.05.2023.
23-MPI-28
MP iniciatīva
Veselības ministrija
26.05.2023.