Ministrijām dotie uzdevumi

28.02.2024.
24-MPI-2
MP iniciatīva
Par Rail Baltica projekta īstenošanas tematisko komiteju
 
Satiksmes ministrija
27.08.2024.
28.02.2024.
24-MP-32
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 903 "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas reorganizāciju"
Izglītības un zinātnes ministrija
13.03.2024.
28.02.2024.
24-MP-33
Atzinums
Grozījums Izglītības likumā
Izglītības un zinātnes ministrija
13.03.2024.
26.02.2024.
24-UZ-86
Likums
Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
pārejas noteikumu 32.punkts
Zemkopības ministrija
08.03.2024.
26.02.2024.
24-UZ-87
Likums
Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
pārejas noteikumu 34.punkts
Zemkopības ministrija
01.03.2025.
23.02.2024.
24-MP-31
Tiesību akta lieta
Latvijas nacionālais militārās mobilitātes plāns
Aizsardzības ministrija
15.05.2024.
23.02.2024.
24-UZ-84
Protokols
Ministru kabineta 20.02.2024. sēdes protokols Nr. 8
51. § 2.
Valsts kanceleja
30.04.2024.
23.02.2024.
24-UZ-85
Protokols
Ministru kabineta 20.02.2024. sēdes protokols Nr. 8
51. § 3.
Valsts kanceleja
30.06.2024.
23.02.2024.
24-UZ-83
Protokols
Ministru kabineta 20.02.2024. sēdes protokols Nr. 8
43. § 3.
Ekonomikas ministrija
30.06.2026.
22.02.2024.
24-UZ-82
Likums
Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā
8.panta 4.daļas 12.punkts
Ekonomikas ministrija
01.04.2024.
19.02.2024.
24-MPI-1
MP iniciatīva
Par starpinstitūciju darba grupu
Valsts kanceleja
13.04.2024.
16.02.2024.
24-UZ-81
Protokols
Ministru kabineta 13.02.2024. sēdes protokols Nr. 7
30. § 5.
Iekšlietu ministrija
16.04.2024.
15.02.2024.
24-MP-25
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 16. augusta noteikumos Nr. 510 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana""
Zemkopības ministrija
29.02.2024.
15.02.2024.
24-MP-26
Tiesību akta lieta
Par Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.-2030. gadam izpildi 2020., 2021. un 2022. gadā
Valsts kanceleja
29.02.2024.
12.02.2024.
24-MP-23
Atzinums
Latvijas Tūrisma un pasākumu nozares eksporta veicināšanas stratēģija 2023.-2027. gadam
Ekonomikas ministrija
26.02.2024.
12.02.2024.
24-UZ-78
Protokols
Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6
33. § 11.
Finanšu ministrija
31.12.2026.
12.02.2024.
24-UZ-70
Protokols
Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6
23. § 6.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2025.
12.02.2024.
24-UZ-71
Protokols
Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6
23. § 6.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.05.2024.
12.02.2024.
24-UZ-74
Protokols
Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6
33. § 4.
Finanšu ministrija
01.06.2024.
12.02.2024.
24-UZ-76
Protokols
Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6
33. § 8.
Finanšu ministrija
31.01.2025.
12.02.2024.
24-UZ-79
Protokols
Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6
46. § 4.
Veselības ministrija
01.03.2024.
12.02.2024.
24-UZ-69
Protokols
Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6
23. § 4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2024.
12.02.2024.
24-UZ-72
Protokols
Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6
28. § 5.
Iekšlietu ministrija
12.04.2024.
12.02.2024.
24-MP-22
Atzinums
Par kompetentās iestādes noteikšanu Atmežošanas regulas ieviešanai Latvijā
Zemkopības ministrija
26.02.2024.
12.02.2024.
24-MP-21
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi"
Satiksmes ministrija
26.02.2024.