Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-1989
Rīkojums
2020-MK.RIK-696, 24.11.2020., MK rīkojums, Par Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnēm 2020.–2030.gadam
3. (3.2.)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2032.
08.09.2021.
2019-UZD-1350
Rīkojums
2019-MK.RIK-380, 17.07.2019., MK rīkojums, Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam
5.
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2031.
08.09.2021.
2021-UZD-50
Likums
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
p.n. 173.p.
Finanšu ministrija
01.03.2030.
08.09.2021.
2018-UZD-1622
Protokols
2018-MK.PROT-31#28, 03.07.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par radona gāzes mērījumu rezultātiem un turpmāko rīcību radona gāzes monitoringa nodrošināšanai Latvijā"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2029.
08.09.2021.
2021-UZD-152
Rīkojums
2021-MK.RIK-45, 22.01.2021., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam
4.4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2029.
01.02.2024.
24-UZ-61
Protokols
Ministru kabineta 30.01.2024. sēdes protokols Nr. 5
3. § 5.
Finanšu ministrija
30.06.2029.
08.09.2021.
2020-UZD-168
Protokols
2020-MK.PROT-4#29, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam"
5.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.01.2029.
08.09.2021.
2020-UZD-1576
Rīkojums
2020-MK.RIK-489, 04.09.2020., MK rīkojums, Par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027.gadam
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2029.
28.03.2024.
24-UZ-189
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Plāna projekts Nr. 2006 Par Ainavu politikas ieviešanas plānu 2024.–2027. gadam
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.11.2028.
04.07.2023.
23-UZ-370
Rīkojums
Ministru kabineta 04.07.2023. Plāna projekts Nr. 2077 Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns "Viena veselība" 2023.-2027. gadam
3.
Veselības ministrija
01.11.2028.
26.05.2022.
22-UZ-594
Rīkojums
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
6.
Veselības ministrija
01.11.2028.
29.06.2023.
23-UZ-358
Rīkojums
Ministru kabineta 28.06.2023. Plāna projekts Nr. 2248 HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, tuberkulozes, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2023. ‑ 2027.gadam
4.
Veselības ministrija
01.11.2028.
26.01.2024.
24-UZ-48
Rīkojums
Ministru kabineta 25.01.2024. Plāna projekts Nr. 1903 Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2024.–2027. gadam
6.
Finanšu ministrija
01.09.2028.
23.05.2024.
24-UZ-282
Protokols
Ministru kabineta 21.05.2024. sēdes protokols Nr. 21
35. § 3.
Labklājības ministrija
01.09.2028.
08.09.2021.
2017-UZD-341
Likums
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
13.p.7.d.
Labklājības ministrija
01.07.2028.
31.08.2022.
22-UZ-879
Rīkojums
Par Vides politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam
3.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2028.
08.09.2021.
2015-UZD-1992
Likums
Statistikas likums
22.p.4.d.
Ekonomikas ministrija
01.06.2028.
08.09.2021.
2021-UZD-1357
Rīkojums
2021-MK.RIK-562, 13.08.2021., MK rīkojums, Par Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plānu 2021.–2027. gadam
4.
Valsts kanceleja
01.03.2028.
19.03.2024.
24-UZ-130
Rīkojums
Ministru kabineta 19.03.2024. Plāna projekts Nr. 3319 Par rīcības plānu veselības aprūpes pakalpojumu eksporta attīstībai 2024.–2027. gadam
4.
Veselības ministrija
01.03.2028.
08.09.2021.
2021-UZD-1279
Rīkojums
2021-MK.RIK-509, 14.07.2021., MK rīkojums, Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam
4. (4.2.)
Finanšu ministrija
01.03.2028.
08.09.2021.
2021-UZD-1531
Protokols
2021-MK.PROT-58#20, 31.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai"
2.
Finanšu ministrija
31.01.2028.
23.12.2023.
23-UZ-707
Likums
Grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā
2.panta 1.daļas 11)
Aizsardzības ministrija
31.12.2027.
04.01.2022.
2021-UZD-1572
Protokols
2021-MK.PROT-60#54, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā B korpusa attīstību"
6.
Veselības ministrija
31.12.2027.
23.03.2022.
22-UZ-233
Rīkojums
Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021. – 2027. gadam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2027.
08.09.2021.
2020-UZD-1577
Rīkojums
2020-MK.RIK-489, 04.09.2020., MK rīkojums, Par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027.gadam
4. (4.2.)
Valsts kanceleja
31.12.2027.