Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-1989
Rīkojums
2020-MK.RIK-696, 24.11.2020., MK rīkojums, Par Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnēm 2020.–2030.gadam
3. (3.2.)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2032.
08.09.2021.
2019-UZD-1350
Rīkojums
2019-MK.RIK-380, 17.07.2019., MK rīkojums, Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2031.
08.09.2021.
2021-UZD-50
Likums
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
p.n. 173.p.
Finanšu ministrija
01.02.2030.
08.09.2021.
2018-UZD-1622
Protokols
2018-MK.PROT-31#28, 03.07.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par radona gāzes mērījumu rezultātiem un turpmāko rīcību radona gāzes monitoringa nodrošināšanai Latvijā"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2029.
08.09.2021.
2021-UZD-152
Rīkojums
2021-MK.RIK-45, 22.01.2021., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam
4.4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2029.
08.09.2021.
2020-UZD-1576
Rīkojums
2020-MK.RIK-489, 04.09.2020., MK rīkojums, Par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027.gadam
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2029.
08.09.2021.
2020-UZD-168
Protokols
2020-MK.PROT-4#29, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam"
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2029.
08.09.2021.
2015-UZD-1992
Likums
Statistikas likums
22.p.4.d.
Ekonomikas ministrija
01.06.2028.
08.09.2021.
2021-UZD-1357
Rīkojums
2021-MK.RIK-562, 13.08.2021., MK rīkojums, Par Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plānu 2021.–2027. gadam
4.
Valsts kanceleja
01.03.2028.
08.09.2021.
2021-UZD-1279
Rīkojums
2021-MK.RIK-509, 14.07.2021., MK rīkojums, Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam
4. (4.2.)
Finanšu ministrija
01.03.2028.
08.09.2021.
2021-UZD-1531
Protokols
2021-MK.PROT-58#20, 31.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai"
2.
Finanšu ministrija
31.01.2028.
08.09.2021.
2020-UZD-1577
Rīkojums
2020-MK.RIK-489, 04.09.2020., MK rīkojums, Par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027.gadam
4. (4.2.)
Valsts kanceleja
31.12.2027.
08.09.2021.
2003-UZD-523
Likums
Grozījumi Reģionālās attīstības likumā
14.p.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.11.2027.
08.09.2021.
2021-UZD-151
Rīkojums
2021-MK.RIK-45, 22.01.2021., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam
4.3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2027.
08.09.2021.
2019-UZD-1349
Rīkojums
2019-MK.RIK-380, 17.07.2019., MK rīkojums, Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2026.
08.09.2021.
2007-UZD-3033
Likums
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums
5.p.2.d.
Zemkopības ministrija
20.12.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-1484
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
p.n. 10.p.
Iekšlietu ministrija
01.11.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-352
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
12.1.
Tieslietu ministrija
17.07.2026.
08.09.2021.
2019-UZD-1871
Rīkojums
2019-MK.RIK-525, 22.10.2019., MK rīkojums, Par Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu 2020.–2026.gadam
4.
Zemkopības ministrija
30.04.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-1483
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
13.p. 6.d.
Iekšlietu ministrija
01.01.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-647
Rīkojums
2021-MK.RIK-238, 12.04.2021., MK rīkojums, Par plānu "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam"
6.
Zemkopības ministrija
31.12.2025.
08.09.2021.
2020-UZD-1988
Rīkojums
2020-MK.RIK-696, 24.11.2020., MK rīkojums, Par Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnēm 2020.–2030.gadam
3. (3.1.)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2025.
08.09.2021.
2021-UZD-1270
Rīkojums
2021-MK.RIK-484, 07.07.2021., MK rīkojums, Par Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupu
4. (4.2.)
Satiksmes ministrija
01.09.2025.
04.10.2021.
21-UZ-32
Rīkojums
Par  finansējuma piešķiršanu ēkas Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, pārbūves, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai un finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai un Tieslietu ministrijai ēkas Cēsu ielā 28, Limbažos, Limbažu novadā, pielāgošanas un telpu nomas maksas un citu saistīto izdevumu segšanai
 
Tieslietu ministrija
01.08.2025.
08.09.2021.
2017-UZD-1853
Likums
Grozījumi Bāriņtiesu likumā
43.1p.5.d.
Labklājības ministrija
01.07.2025.