Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-1989
Rīkojums
2020-MK.RIK-696, 24.11.2020., MK rīkojums, Par Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnēm 2020.–2030.gadam
3. (3.2.)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2032.
08.09.2021.
2019-UZD-1350
Rīkojums
2019-MK.RIK-380, 17.07.2019., MK rīkojums, Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam
5.
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2031.
08.09.2021.
2021-UZD-50
Likums
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
p.n. 173.p.
Finanšu ministrija
01.02.2030.
08.09.2021.
2018-UZD-1622
Protokols
2018-MK.PROT-31#28, 03.07.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par radona gāzes mērījumu rezultātiem un turpmāko rīcību radona gāzes monitoringa nodrošināšanai Latvijā"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2029.
08.09.2021.
2021-UZD-152
Rīkojums
2021-MK.RIK-45, 22.01.2021., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam
4.4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2029.
08.09.2021.
2020-UZD-1576
Rīkojums
2020-MK.RIK-489, 04.09.2020., MK rīkojums, Par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027.gadam
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2029.
08.09.2021.
2020-UZD-168
Protokols
2020-MK.PROT-4#29, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam"
5.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.01.2029.
26.05.2022.
22-UZ-594
Rīkojums
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
6.
Veselības ministrija
01.11.2028.
31.08.2022.
22-UZ-879
Rīkojums
Par Vides politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam
3.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2028.
08.09.2021.
2015-UZD-1992
Likums
Statistikas likums
22.p.4.d.
Ekonomikas ministrija
01.06.2028.
08.09.2021.
2021-UZD-1279
Rīkojums
2021-MK.RIK-509, 14.07.2021., MK rīkojums, Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam
4. (4.2.)
Finanšu ministrija
01.03.2028.
08.09.2021.
2021-UZD-1357
Rīkojums
2021-MK.RIK-562, 13.08.2021., MK rīkojums, Par Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plānu 2021.–2027. gadam
4.
Valsts kanceleja
01.03.2028.
08.09.2021.
2021-UZD-1531
Protokols
2021-MK.PROT-58#20, 31.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai"
2.
Finanšu ministrija
31.01.2028.
08.09.2021.
2020-UZD-1577
Rīkojums
2020-MK.RIK-489, 04.09.2020., MK rīkojums, Par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027.gadam
4. (4.2.)
Valsts kanceleja
31.12.2027.
04.01.2022.
2021-UZD-1572
Protokols
2021-MK.PROT-60#54, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā B korpusa attīstību"
6.
Veselības ministrija
31.12.2027.
23.03.2022.
22-UZ-233
Rīkojums
Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021. – 2027. gadam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2027.
11.08.2022.
22-UZ-847
Protokols
Ministru kabineta 09.08.2022. sēdes protokols Nr. 39
48. § 3.
Veselības ministrija
31.12.2027.
09.05.2023.
23-UZ-246
Rīkojums
Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027. gadam
4.2.
Valsts kanceleja
31.12.2027.
08.12.2022.
22-UZ-1144
Protokols
Ministru kabineta 06.12.2022. sēdes protokols Nr. 62
1. § 2.
Aizsardzības ministrija
30.12.2027.
08.09.2021.
2003-UZD-523
Likums
Grozījumi Reģionālās attīstības likumā
14.p.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.11.2027.
08.09.2021.
2021-UZD-151
Rīkojums
2021-MK.RIK-45, 22.01.2021., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam
4.3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2027.
08.09.2021.
2009-UZD-375
Noteikumi
2008-MK.NOT-1093, 22.12.2008., MK noteikumi, Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem
26.
Tieslietu ministrija
01.07.2027.
08.09.2021.
2011-UZD-2898
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 8.p.
Kultūras ministrija
01.07.2027.
14.10.2022.
22-UZ-992
Protokols
Ministru kabineta 11.10.2022. sēdes protokols Nr. 52
5. § 91.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2027.
04.11.2022.
22-UZ-1063
Likums
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
pārejas noteikumu 189.punkts
Finanšu ministrija
01.05.2027.