Ministrijām dotie uzdevumi

25.04.2022.
22-UZ-444
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 14.punkts
Iekšlietu ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-424
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Valsts kanceleja
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-422
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Veselības ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-421
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Tieslietu ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-420
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Satiksmes ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-446
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 14.punkts
Kultūras ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-435
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 13.punkts
Kultūras ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-440
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 13.punkts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2026.
04.02.2022.
22-UZ-86
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 5
23. § 7.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2026.
08.09.2021.
2019-UZD-1349
Rīkojums
2019-MK.RIK-380, 17.07.2019., MK rīkojums, Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam
5.
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-423
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2026.
08.09.2021.
2007-UZD-3033
Likums
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums
5.p.2.d.
Zemkopības ministrija
20.12.2026.
08.09.2021.
2018-UZD-2749
Likums
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
3.p. 7.1 d.
Valsts kanceleja
14.12.2026.
08.09.2021.
2020-UZD-2189
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
32.1 p. 3.d.
Finanšu ministrija
15.11.2026.
13.12.2022.
22-UZ-1149
Rīkojums
Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plāns 2023.-2025. gadam
4.
Veselības ministrija
01.11.2026.
26.10.2022.
22-UZ-1033
Rīkojums
Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisko dzērienu  un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam
4.
Veselības ministrija
01.11.2026.
26.10.2022.
22-UZ-1034
Rīkojums
Plāns reto slimību jomā 2023.-2025. gadam
4.
Veselības ministrija
01.11.2026.
07.07.2022.
22-UZ-724
Protokols
Ministru kabineta 05.07.2022. sēdes protokols Nr. 35
70. § 7.
Kultūras ministrija
31.08.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-352
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
12.1.
Tieslietu ministrija
17.07.2026.
08.09.2021.
2014-UZD-1915
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
26.p.2.d.
Tieslietu ministrija
14.05.2026.
28.06.2022.
22-UZ-675
Protokols
Ministru kabineta 21.06.2022. sēdes protokols Nr. 33
73. § 4.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.05.2026.
08.09.2021.
2020-UZD-1152
Likums
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
p.n. 29.p.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.05.2026.
28.03.2023.
23-UZ-139
Rīkojums
Latvijas kiberdrošības stratēģija 2023.-2026. gadam
4.
Aizsardzības ministrija
01.05.2026.
11.04.2023.
23-UZ-171
Rīkojums
Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2023.-2025. gadam
6.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
01.05.2026.
08.09.2021.
2019-UZD-1871
Rīkojums
2019-MK.RIK-525, 22.10.2019., MK rīkojums, Par Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu 2020.–2026.gadam
4.
Zemkopības ministrija
30.04.2026.