Ministrijām dotie uzdevumi

25.04.2022.
22-UZ-451
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 14.punkts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2026.
08.09.2021.
2007-UZD-3033
Likums
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums
5.p.2.d.
Zemkopības ministrija
20.12.2026.
08.09.2021.
2018-UZD-2749
Likums
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
3.p. 7.1 d.
Valsts kanceleja
14.12.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-352
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
12.1.
Tieslietu ministrija
17.07.2026.
08.09.2021.
2020-UZD-1152
Likums
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
p.n. 29.p.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.05.2026.
28.06.2022.
22-UZ-675
Protokols
Ministru kabineta 21.06.2022. sēdes protokols Nr. 33
Izglītības un zinātnes ministrija
01.05.2026.
08.09.2021.
2019-UZD-1871
Rīkojums
2019-MK.RIK-525, 22.10.2019., MK rīkojums, Par Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu 2020.–2026.gadam
4.
Zemkopības ministrija
30.04.2026.
08.11.2021.
21-UZ-151
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 73
Iekšlietu ministrija
01.01.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-1483
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
13.p. 6.d.
Iekšlietu ministrija
01.01.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-647
Rīkojums
2021-MK.RIK-238, 12.04.2021., MK rīkojums, Par plānu "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam"
6.
Zemkopības ministrija
31.12.2025.
08.09.2021.
2017-UZD-723
Likums
Grozījums Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā
21.p.3.2d.
Valsts kanceleja
31.12.2025.
11.11.2021.
21-UZ-213
Rīkojums
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Satiksmes ministrija
31.12.2025.
08.09.2021.
2020-UZD-1988
Rīkojums
2020-MK.RIK-696, 24.11.2020., MK rīkojums, Par Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnēm 2020.–2030.gadam
3. (3.1.)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2025.
31.03.2022.
22-UZ-331
Rīkojums
Plāns sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai 2022.-2024.gadam
 
Labklājības ministrija
01.11.2025.
24.01.2022.
22-UZ-42
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 3
Zemkopības ministrija
30.10.2025.
08.09.2021.
2021-UZD-1270
Rīkojums
2021-MK.RIK-484, 07.07.2021., MK rīkojums, Par Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupu
4. (4.2.)
Satiksmes ministrija
01.09.2025.
08.09.2021.
2005-UZD-1737
Likums
Zinātniskās darbības likums
34.p.4.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2025.
04.10.2021.
21-UZ-32
Rīkojums
Par  finansējuma piešķiršanu ēkas Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, pārbūves, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai un finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai un Tieslietu ministrijai ēkas Cēsu ielā 28, Limbažos, Limbažu novadā, pielāgošanas un telpu nomas maksas un citu saistīto izdevumu segšanai
 
Tieslietu ministrija
01.08.2025.
08.09.2021.
2017-UZD-1853
Likums
Grozījumi Bāriņtiesu likumā
43.1p.5.d.
Labklājības ministrija
01.07.2025.
08.09.2021.
2021-UZD-1084
Rīkojums
2021-MK.RIK-436, 22.06.2021., MK rīkojums, Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2025.
08.09.2021.
2021-UZD-153
Rīkojums
2021-MK.RIK-52, 26.01.2021., MK rīkojums, Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021.–2024.gadam
3.
Zemkopības ministrija
01.07.2025.
08.09.2021.
2021-UZD-215
Rīkojums
2021-MK.RIK-72, 05.02.2021., MK rīkojums, Par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027.gadam
6.
Kultūras ministrija
01.07.2025.
08.09.2021.
2014-UZD-3412
Protokols
2014-MK.PROT-57#9, 21.10.2014., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 10.§) "Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"" 3.punkta izpildi"
2.
Labklājības ministrija
01.07.2025.
05.10.2021.
21-UZ-34
Rīkojums
Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam"
Labklājības ministrija
01.07.2025.
16.03.2022.
22-UZ-187
Rīkojums
Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam īstenošanas plāns 2021.-2023.gadam
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2025.