Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2019-UZD-2174
Rīkojums
2019-MK.RIK-630, 11.12.2019., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanas modeli"
1.
Satiksmes ministrija
01.10.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1032
Protokols
2020-MK.PROT-40#18, 09.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""
2.
Veselības ministrija
30.09.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1054
Protokols
2020-MK.PROT-41#58, 16.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību"
2.
Labklājības ministrija
01.09.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1643
Protokols
2019-MK.PROT-42#39, 17.09.2019., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
2.
Ekonomikas ministrija
01.09.2020.
08.09.2021.
2015-UZD-2370
Protokols
2015-MK.PROT-38#42, 11.08.2015., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu"
3.
Kultūras ministrija
01.09.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-894
Protokols
2019-MK.PROT-25#38, 21.05.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par skolu tīkla sakārtošanu"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2020.
08.09.2021.
2005-UZD-1743
Likums
Zinātniskās darbības likums
33.p.2.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-305
Likums
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
31.4 p. 4.d.
Ekonomikas ministrija
31.08.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1208
Protokols
2020-MK.PROT-42#42, 30.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.pecifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""
3.
Ekonomikas ministrija
31.08.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-798
Protokols
2020-MK.PROT-32#21, 12.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""
4.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
31.08.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1034
Protokols
2020-MK.PROT-40#33, 09.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
4.
Veselības ministrija
10.08.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-639
Protokols
2020-MK.PROT-22#4, 07.04.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas""
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.08.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-915
Protokols
2020-MK.PROT-34#31, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.janvārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.janvārim"
10.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.07.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1223
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" arhīva oriģināldokumentu digitalizācijas nepieciešamību un glabāšanas izmaksu izvērtējumu"
Migrēts
Zemkopības ministrija
20.07.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1210
Protokols
2019-MK.PROT-30#38, 25.06.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, degvielas uzpildes staciju un mobilo sakaru operatoru gatavību darbības nodrošināšanai ilgstošas elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā"
2.
Veselības ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-2533
Likums
Administratīvās atbildības likums
75.p. 2.d.
Iekšlietu ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-2539
Likums
Administratīvās atbildības likums
113.p. 5.d.
Veselības ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1211
Protokols
2019-MK.PROT-30#38, 25.06.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, degvielas uzpildes staciju un mobilo sakaru operatoru gatavību darbības nodrošināšanai ilgstošas elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā"
3.
Labklājības ministrija
01.07.2020.