Ministrijām dotie uzdevumi

03.03.2023.
23-MPI-10
MP iniciatīva
Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā
Valsts kanceleja
06.03.2023.
03.03.2023.
23-MPI-11
MP iniciatīva
Valsts pārvaldes iekārtas likums
Valsts kanceleja
06.03.2023.
03.03.2023.
23-MPI-12
MP iniciatīva
MK 29.06.2021 sēdes prot. Nr. 50 36. § 4. punkts
Valsts kanceleja
31.12.2023.
03.03.2023.
23-MPI-13
MP iniciatīva
MK 20.10.2020 sēdes prot. Nr. 62 35. § 3. punkts
Valsts kanceleja
06.03.2023.
03.03.2023.
23-MPI-14
MP iniciatīva
MK 03.09.2019 sēdes prot. Nr. 37 25. § 2. punkts
Valsts kanceleja
01.03.2020.
17.03.2023.
23-MPI-15
MP iniciatīva
Aizsardzības ministrija
31.03.2023.
21.03.2023.
23-MPI-16
MP iniciatīva
Finanšu ministrija
16.06.2023.
31.03.2023.
23-MPI-17
MP iniciatīva
Valsts prezidenta 21.03.2023. paziņojums "Par valsts budžeta likumu paketi 2023. gadam"
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.
22.03.2023.
23-MPI-18
MP iniciatīva
Valsts prezidenta 21.03.2023. paziņojums "Par valsts budžeta likumu paketi 2023. gadam"
Veselības ministrija
10.10.2023.
22.03.2023.
23-MPI-19
MP iniciatīva
Valsts prezidenta 21.03.2023. paziņojums "Par valsts budžeta likumu paketi 2023. gadam"
Finanšu ministrija
10.10.2023.
27.03.2023.
23-MPI-20
MP iniciatīva
Par Digitālās pārveides un pārvaldes modernizācijas tematisko komiteju
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.09.2023.
28.03.2023.
23-MPI-21
MP iniciatīva
Par tematisko komiteju ar Rail Baltica projekta īstenošanu saistīto starpnozaru jautājumu risināšanai
Satiksmes ministrija
28.09.2023.
06.04.2023.
23-MPI-22
MP iniciatīva
Aizsardzības ministrija
19.04.2023.
26.04.2023.
23-MPI-23
MP iniciatīva
Tieslietu ministrija
02.10.2023.
11.05.2023.
23-MPI-25
MP iniciatīva
Klimata un enerģētikas ministrija
13.11.2023.
18.05.2023.
23-MPI-27
MP iniciatīva
Izglītības un zinātnes ministrija
26.05.2023.
18.05.2023.
23-MPI-28
MP iniciatīva
Veselības ministrija
26.05.2023.
11.01.2023.
23-UZ-5
Rīkojums
Par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma ieviešanu
4.
Labklājības ministrija
11.07.2023.
13.01.2023.
23-UZ-6
Protokols
Ministru kabineta 10.01.2023. sēdes protokols Nr. 1
20. § 6.
Veselības ministrija
13.03.2023.
13.01.2023.
23-UZ-7
Protokols
Ministru kabineta 10.01.2023. sēdes protokols Nr. 1
27. § 2.
Iekšlietu ministrija
31.03.2023.
13.01.2023.
23-UZ-9
Protokols
Ministru kabineta 10.01.2023. sēdes protokols Nr. 1
6. § 3.
Ekonomikas ministrija
13.02.2023.
17.01.2023.
23-UZ-10
Saeimas paziņojums
Par 10 434 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par algu iesaldēšanu Valsts prezidentam, ministriem un citiem tautas kalpiem" turpmāko virzību
Valsts kanceleja
15.03.2023.
17.01.2023.
23-UZ-12
Protokols
Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2
1. § 12.
Satiksmes ministrija
17.03.2023.
17.01.2023.
23-UZ-13
Protokols
Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2
1. § 14.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2023.
17.01.2023.
23-UZ-14
Protokols
Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2
1. § 15.
Kultūras ministrija
01.09.2023.