Ministrijām dotie uzdevumi

28.03.2024.
24-UZ-165
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.4 panta 2.daļas 7)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-166
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 1)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-167
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 2)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-168
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 3)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-169
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 4)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-170
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 5)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-171
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 6)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-172
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 7)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-173
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 8)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-174
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 9)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-175
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 10)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-176
Likums
Grozījumi Zinātniskās darbības likumā
pārejas noteikumu 42.punkta 1)
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2024.
28.03.2024.
24-UZ-177
Likums
Grozījumi Zinātniskās darbības likumā
pārejas noteikumu 42.punkta 2)
Izglītības un zinātnes ministrija
31.01.2027.
02.04.2024.
24-UZ-178
Institūcijas vēstule
Par tiesiskā regulējuma izstrādāšanu par ziņām par stratēģiskajiem partneriem iekļaušanu Uzņēmumu reģistrā
Tieslietu ministrija
30.04.2024.
28.03.2024.
24-UZ-179
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
9.panta 1.1 daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
01.05.2024.
28.03.2024.
24-UZ-180
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
47.1 panta 2.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
01.08.2024.
28.03.2024.
24-UZ-181
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
57.panta 7.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2024.
28.03.2024.
24-UZ-182
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
57.panta 9.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
01.05.2024.
28.03.2024.
24-UZ-183
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
58.1 panta 3.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
31.07.2025.
28.03.2024.
24-UZ-184
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
58.2 panta 6.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
31.07.2025.
28.03.2024.
24-UZ-185
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
58.3 panta 4.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
31.07.2025.
28.03.2024.
24-UZ-186
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
58.4 panta 4.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
31.07.2025.
28.03.2024.
24-UZ-187
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
78.panta 1.1 daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
01.05.2024.
28.03.2024.
24-UZ-188
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Plāna projekts Nr. 2006 Par Ainavu politikas ieviešanas plānu 2024.–2027. gadam
6.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
01.11.2026.
28.03.2024.
24-UZ-189
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Plāna projekts Nr. 2006 Par Ainavu politikas ieviešanas plānu 2024.–2027. gadam
6.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
01.11.2028.