Ministrijām dotie uzdevumi

28.03.2024.
24-UZ-195
Protokols
Ministru kabineta 26.03.2024. sēdes protokols Nr. 13
59. § 5.
Finanšu ministrija
31.05.2026.
02.04.2024.
24-UZ-196
Likums
Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību
28.panta 1.daļa
Finanšu ministrija
15.04.2025.
02.04.2024.
24-UZ-197
Saeimas paziņojums
Par 10 297 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Emocionāls un praktisks atbalsts grūtniecībā, dzemdībās un pēcdzemdību posmā" turpmāko virzību
Veselības ministrija
30.09.2024.
02.04.2024.
24-UZ-199
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Rīkojuma projekts Nr. 626 Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Ekonomikas ministrija
30.04.2024.
02.04.2024.
24-UZ-200
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Rīkojuma projekts Nr. 626 Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
14.05.2024.
02.04.2024.
24-UZ-203
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Rīkojuma projekts Nr. 626 Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
18.06.2024.
02.04.2024.
24-UZ-204
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Rīkojuma projekts Nr. 626 Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
13.08.2024.
02.04.2024.
24-UZ-205
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Rīkojuma projekts Nr. 626 Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
13.08.2024.
02.04.2024.
24-UZ-206
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Rīkojuma projekts Nr. 626 Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
27.08.2024.
02.04.2024.
24-UZ-207
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Rīkojuma projekts Nr. 626 Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
17.09.2024.
02.04.2024.
24-UZ-208
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Rīkojuma projekts Nr. 626 Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
08.10.2024.
02.04.2024.
24-UZ-209
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Rīkojuma projekts Nr. 626 Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
10.10.2024.
02.04.2024.
24-UZ-210
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Rīkojuma projekts Nr. 626 Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
10.10.2024.
08.04.2024.
24-UZ-211
Likums
Grozījumi Civillikumā
696.1 panta 1.daļa
Tieslietu ministrija
01.01.2025.
09.04.2024.
24-UZ-212
Protokols
Ministru kabineta 02.04.2024. sēdes protokols Nr. 14
33. § 3.
Satiksmes ministrija
30.12.2024.
09.04.2024.
24-UZ-213
Protokols
Ministru kabineta 02.04.2024. sēdes protokols Nr. 14
35. § 5.
Ekonomikas ministrija
01.06.2026.
09.04.2024.
24-UZ-214
Protokols
Ministru kabineta 02.04.2024. sēdes protokols Nr. 14
35. § 6.
Ekonomikas ministrija
01.05.2024.
09.04.2024.
24-UZ-215
Protokols
Ministru kabineta 02.04.2024. sēdes protokols Nr. 14
37. § 2.
Ārlietu ministrija
09.06.2024.
09.04.2024.
24-UZ-216
Protokols
Ministru kabineta 02.04.2024. sēdes protokols Nr. 14
37. § 3.
Satiksmes ministrija
09.06.2024.
09.04.2024.
24-UZ-217
Protokols
Ministru kabineta 02.04.2024. sēdes protokols Nr. 14
39. § 2.
Ekonomikas ministrija
31.05.2024.
11.04.2024.
24-UZ-218
Likums
Aizsardzības industrijas likums
5.panta 3.daļas 1)
Aizsardzības ministrija
24.04.2024.
11.04.2024.
24-UZ-219
Likums
Aizsardzības industrijas likums
5.panta 3.daļas 2)
Aizsardzības ministrija
24.04.2024.
11.04.2024.
24-UZ-220
Likums
Aizsardzības industrijas likums
5.panta 3.daļas 3)
Aizsardzības ministrija
24.04.2024.
11.04.2024.
24-UZ-221
Likums
Aizsardzības industrijas likums
10.panta 7.daļa
Aizsardzības ministrija
15.12.2024.
11.04.2024.
24-UZ-222
Likums
Aizsardzības industrijas likums
11.panta 3.daļa
Aizsardzības ministrija
15.12.2024.