Ministrijām dotie uzdevumi

21.05.2024.
24-UZ-276
Institūcijas vēstule
Par Latvijas pilsoņu iniciatīvām
Izglītības un zinātnes ministrija
13.06.2024.
14.05.2024.
24-UZ-277
Rīkojums
Ministru kabineta 14.05.2024. Plāna projekts Nr. 3228 Par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģiju un pasākumu plānu 2024.–2026. gadam
4.
Finanšu ministrija
30.09.2027.
28.05.2024.
24-UZ-278
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
43.7 panta 1.1 daļa
Satiksmes ministrija
01.01.2025.
16.05.2024.
24-UZ-279
Protokols
Ministru kabineta 14.05.2024. sēdes protokols Nr. 20
11. § 3.
Ekonomikas ministrija
30.11.2024.
16.05.2024.
24-UZ-280
Protokols
Ministru kabineta 14.05.2024. sēdes protokols Nr. 20
12. § 3.
Ekonomikas ministrija
31.07.2024.
16.05.2024.
24-UZ-281
Protokols
Ministru kabineta 14.05.2024. sēdes protokols Nr. 20
12. § 4.
Ekonomikas ministrija
01.06.2025.
23.05.2024.
24-UZ-282
Protokols
Ministru kabineta 21.05.2024. sēdes protokols Nr. 21
35. § 3.
Labklājības ministrija
01.09.2028.
23.05.2024.
24-UZ-283
Protokols
Ministru kabineta 21.05.2024. sēdes protokols Nr. 21
38. § 5.
Veselības ministrija
01.04.2025.
03.06.2024.
24-UZ-284
Institūcijas vēstule
Par Konkurences padomes pārtikas tirgus uzraudzības pētījumiem (termiņš 02.12.2024)
Ekonomikas ministrija
19.06.2024.
28.05.2024.
24-UZ-286
Likums
Grozījumi Patentu likumā
35.panta 5.daļa
Tieslietu ministrija
22.05.2024.
27.05.2024.
24-UZ-287
Protokols
Ministru kabineta 21.05.2024. sēdes protokols Nr. 21
38. § 4.
Veselības ministrija
31.12.2024.
27.05.2024.
24-UZ-288
Protokols
Ministru kabineta 21.05.2024. sēdes protokols Nr. 21
38. § 6.
Veselības ministrija
31.12.2025.
29.05.2024.
24-UZ-290
Institūcijas vēstule
Par Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (termiņš 04.06.2024)
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
03.06.2024.
13.06.2024.
24-UZ-291
Institūcijas vēstule
Par nepieciešamību izveidot Latvijas ūdeņu ilgtspējas ceļa karti
Klimata un enerģētikas ministrija
07.08.2024.
30.05.2024.
24-UZ-292
Protokols
Ministru kabineta 28.05.2024. sēdes protokols Nr. 22
41. § 3.
Finanšu ministrija
01.11.2024.
30.05.2024.
24-UZ-293
Protokols
Ministru kabineta 28.05.2024. sēdes protokols Nr. 22
43. § 4.
Klimata un enerģētikas ministrija
15.01.2025.
30.05.2024.
24-UZ-294
Protokols
Ministru kabineta 28.05.2024. sēdes protokols Nr. 22
44. § 4.1.
Finanšu ministrija
31.07.2024.
30.05.2024.
24-UZ-295
Protokols
Ministru kabineta 28.05.2024. sēdes protokols Nr. 22
44. § 4.6.
Kultūras ministrija
01.10.2024.
05.06.2024.
24-UZ-296
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
46. § 6.
Iekšlietu ministrija
06.08.2024.
05.06.2024.
24-UZ-297
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
52. § 5.
Finanšu ministrija
30.06.2025.
06.06.2024.
24-UZ-298
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
58. § 4.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
06.08.2024.
06.06.2024.
24-UZ-299
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
58. § 7.
Valsts kanceleja
06.08.2024.
06.06.2024.
24-UZ-300
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
64. § 2.
Klimata un enerģētikas ministrija
30.06.2024.
06.06.2024.
24-UZ-301
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
64. § 3.
Klimata un enerģētikas ministrija
31.08.2024.
06.06.2024.
24-UZ-302
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
64. § 4.
Ekonomikas ministrija
31.12.2024.