Ministrijām dotie uzdevumi

06.06.2024.
24-UZ-303
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
66. § 2.
Satiksmes ministrija
06.12.2024.
06.06.2024.
24-UZ-304
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
66. § 5.
Satiksmes ministrija
06.12.2024.
06.06.2024.
24-UZ-305
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
66. § 6.
Satiksmes ministrija
06.06.2025.
06.06.2024.
24-UZ-306
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
66. § 7.
Ekonomikas ministrija
31.12.2025.
06.06.2024.
24-UZ-307
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
66. § 8.
Satiksmes ministrija
30.12.2024.
06.06.2024.
24-UZ-308
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
66. § 9.
Satiksmes ministrija
30.12.2024.
07.06.2024.
24-UZ-309
Institūcijas vēstule
Par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu “Par samazinātā PVN 12% apmērā ieviešanu sabiedriskajai ēdināšanai” (Nr.411/Lm14)
Finanšu ministrija
10.07.2024.
06.06.2024.
24-UZ-310
Protokols
Valsts sekretāru 06.06.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 19
1. § 4.
Satiksmes ministrija
01.07.2025.
06.06.2024.
24-UZ-311
Protokols
Valsts sekretāru 06.06.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 19
1. § 5.
Ekonomikas ministrija
01.07.2025.
07.06.2024.
24-UZ-313
Protokols
Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23
66. § 3.
Ekonomikas ministrija
06.06.2025.
07.06.2024.
24-UZ-314
Rīkojums
Ministru kabineta 07.06.2024. Rīkojuma projekts Nr. 376 Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju
13.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
07.08.2024.
11.06.2024.
24-UZ-315
Likums
Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā
19.2 panta 3.daļas 1)
Ekonomikas ministrija
01.09.2024.
11.06.2024.
24-UZ-316
Likums
Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā
19.2 panta 3.daļas 2)
Ekonomikas ministrija
01.09.2024.
11.06.2024.
24-UZ-317
Likums
Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā
19.2 panta 3.daļas 3)
Ekonomikas ministrija
01.09.2024.
11.06.2024.
24-UZ-318
Likums
Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā
19.2 panta 3.daļas 4)
Ekonomikas ministrija
01.09.2024.
11.06.2024.
24-UZ-319
Likums
Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā
19.2 panta 3.daļas 5)
Ekonomikas ministrija
01.09.2024.
11.06.2024.
24-UZ-320
Likums
Grozījumi Imigrācijas likumā
9.panta 9.daļa
Labklājības ministrija
08.06.2024.
11.06.2024.
24-UZ-321
Likums
Grozījumi Imigrācijas likumā
9.panta 10.daļa
Ekonomikas ministrija
31.08.2024.
14.06.2024.
24-UZ-323
Likums
Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
3.1 pants
Finanšu ministrija
01.01.2025.
14.06.2024.
24-UZ-325
Likums
Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā
pārejas noteikumu 18.punkts
Klimata un enerģētikas ministrija
01.07.2028.
14.06.2024.
24-UZ-326
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
28.pants
Tieslietu ministrija
31.01.2025.
14.06.2024.
24-UZ-327
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
pārejas noteikumu 43.2 punkts
Tieslietu ministrija
31.12.2024.
14.06.2024.
24-UZ-328
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
pārejas noteikumu 50.punkts
Tieslietu ministrija
15.06.2027.
14.06.2024.
24-UZ-329
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
pārejas noteikumu 53.punkts
Tieslietu ministrija
01.10.2024.
13.06.2024.
24-UZ-330
Protokols
Ministru kabineta 11.06.2024. sēdes protokols Nr. 24
10. § 3.
Finanšu ministrija
20.12.2024.