Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2007-UZD-3033
Likums
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums
5.p.2.d.
Zemkopības ministrija
20.12.2026.
08.09.2021.
2008-UZD-1767
Rīkojums
2008-MK.RIK-275, 22.05.2008., MK rīkojums, Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmu
5.
Finanšu ministrija
01.03.2023.
10.09.2021.
2008-UZD-1970
Likums
Grozījumi Saeimas kārtības rullī
118.1 p.1.d.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.03.2023.
08.09.2021.
2008-UZD-5129
Noteikumi
2008-MK.NOT-995, 02.12.2008., MK noteikumi, Kārtība, kādā tiek sagatavots un apstiprināts Latvijas Republikas nostājas projekts un nodrošināta Latvijas Republikas pārstāvība Eiropas Kopienu Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā
4.
Tieslietu ministrija
01.03.2023.
08.09.2021.
2009-UZD-375
Noteikumi
2008-MK.NOT-1093, 22.12.2008., MK noteikumi, Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem
26.
Tieslietu ministrija
01.07.2027.
08.09.2021.
2009-UZD-786
Protokols
2009-MK.PROT-11#25, 10.02.2009., MK sēdes protokollēmums, Par Latvijas Republikas valdības un Kirgizstānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi
4.
Satiksmes ministrija
30.12.2024.
08.09.2021.
2009-UZD-3838
Protokols
2009-MK.PROT-48#24, 14.07.2009., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā
2.
Ekonomikas ministrija
15.05.2024.
08.09.2021.
2009-UZD-5862
Noteikumi
2009-MK.NOT-1216, 20.10.2009., MK noteikumi, Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja pieteikuma un līguma izpildes pārskata sniegšanu
3.6.
Finanšu ministrija
15.02.2025.
08.09.2021.
2010-UZD-94
MP rīkojums
2010-MP.RIK-13, 11.01.2010., MP rīkojums, Par darba grupu sadarbības uzlabošanai ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām
3.
Finanšu ministrija
01.11.2022.
08.09.2021.
2010-UZD-1494
Likums
Grozījumi Darba likumā
133.p.4.d.
Labklājības ministrija
01.07.2025.
08.09.2021.
2010-UZD-1519
Likums
Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā
20.p.3.d.
Aizsardzības ministrija
01.12.2024.
08.09.2021.
2010-UZD-2124
Likums
Grozījumi Imigrācijas likumā
38.p.2.d.
Iekšlietu ministrija
01.03.2025.
2010-UZD-2288
9.
Tieslietu ministrija
01.06.2024.
08.09.2021.
2010-UZD-2546
Protokols
2010-MK.PROT-31#23, 15.06.2010., MK sēdes protokollēmums, Par Ministru kabineta 2009.gada 15.janvāra rīkojuma Nr.14 "Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi
4.p.
Valsts kanceleja
01.12.2010.
08.09.2021.
2010-UZD-3826
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p.31.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2010-UZD-3829
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p.34.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-37
Likums
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
p.n. 49.p.
Labklājības ministrija
01.10.2024.
08.09.2021.
2011-UZD-909
Protokols
2011-MK.PROT-13#17, 01.03.2011., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālā"
3.
Veselības ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2011-UZD-2701
Noteikumi
2011-MK.NOT-550, 12.07.2011., MK noteikumi, Noteikumi par institūciju sadarbību Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros un pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas
6.
Tieslietu ministrija
15.03.2024.
08.09.2021.
2011-UZD-2893
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
8.p. 2d.
Kultūras ministrija
25.04.2027.
08.09.2021.
2011-UZD-2894
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 5.p.
Kultūras ministrija
01.10.2027.
08.09.2021.
2011-UZD-2896
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 4.p.
Kultūras ministrija
01.12.2023.
08.09.2021.
2011-UZD-2897
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 1.p.
Kultūras ministrija
31.12.2026.
08.09.2021.
2011-UZD-2898
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 8.p.
Kultūras ministrija
01.07.2027.
08.09.2021.
2011-UZD-2900
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 8.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.01.2025.