Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2011-UZD-3026
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.2 p. 4.7 d.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.04.2024.
08.09.2021.
2011-UZD-3787
Likums
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums
7.p.
Finanšu ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2011-UZD-3888
Likums
Grozījumi Meža likumā
4.p. 4d.
Zemkopības ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2011-UZD-4172
Rīkojums
2011-MK.RIK-647, 12.12.2011., MK rīkojums, Par koncepciju "Publiskās pieejamības nodrošināšana infromācijai par lobētājiem"
3.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
31.12.2013.
08.09.2021.
2012-UZD-69
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
31.p. 1.d.
Finanšu ministrija
01.09.2024.
08.09.2021.
2012-UZD-101
Noteikumi
2011-MK.NOT-815, 19.10.2011., MK noteikumi, Pārresoru koordinācijas centra nolikums
17.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.08.2023.
08.09.2021.
2012-UZD-2410
Likums
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
75.p.
Finanšu ministrija
15.01.2025.
08.09.2021.
2012-UZD-4245
Rīkojums
2012-MK.RIK-589, 07.12.2012., MK rīkojums, Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.–2020.gadam
3. 3.5.
Satiksmes ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2013-UZD-367
Rīkojums
2013-MK.RIK-38, 04.02.2013., MK rīkojums, Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju
7.
Tieslietu ministrija
01.07.2024.
08.09.2021.
2013-UZD-972
Likums
Fiskālās disciplīnas likums
16.p.4.d.
Finanšu ministrija
13.08.2024.
08.09.2021.
2013-UZD-989
Rīkojums
2013-MK.RIK-100, 21.03.2013., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-1000
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.2.p.10.d.
Finanšu ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-1003
Likums
Iekšējā audita likums
10.p.2.d.1.pkt.
Finanšu ministrija
01.06.2024.
08.09.2021.
2013-UZD-1006
Likums
Iekšējā audita likums
8.p.2.pkt.
Finanšu ministrija
01.11.2024.
08.09.2021.
2013-UZD-1634
Noteikumi
2013-MK.NOT-248, 07.05.2013., MK noteikumi, Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība
6.
Zemkopības ministrija
31.12.2020.
20.10.2021.
2013-UZD-1879
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.2.p.1.d
Finanšu ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-1966
Rīkojums
2013-MK.RIK-232, 04.06.2013., MK rīkojums, Par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju
6.
Tieslietu ministrija
31.08.2018.
08.09.2021.
2013-UZD-1975
Protokols
2013-MK.PROT-32#38, 28.05.2013., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums"
6.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2017.
08.09.2021.
2013-UZD-2264
Protokols
2013-MK.PROT-34#37, 11.06.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2017.
08.09.2021.
2013-UZD-2276
Protokols
2013-MK.PROT-34#37, 11.06.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
2.
Ekonomikas ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-2310
Protokols
2013-MK.PROT-34#37, 11.06.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2017.
08.09.2021.
2013-UZD-2331
Protokols
2013-MK.PROT-34#37, 11.06.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2017.
08.09.2021.
2013-UZD-3826
Noteikumi
2010-MK.NOT-1077, 30.11.2010., MK noteikumi, Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm
3.
Labklājības ministrija
15.10.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-4228
Rīkojums
2013-MK.RIK-468, 14.10.2013., MK rīkojums, Par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-4492
Noteikumi
2006-MK.NOT-446, 30.05.2006., MK noteikumi, Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai nolikums
3.
Tieslietu ministrija
31.01.2025.