Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2013-UZD-4687
Protokols
2013-MK.PROT-61#58, 19.11.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem tiesiskajam regulējumam par atbalsta mehānismu personām ar invaliditāti"
4.
Labklājības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-4806
Rīkojums
2013-MK.RIK-589, 04.12.2013., MK rīkojums, Par Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam
7.
Labklājības ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-5032
Rīkojums
2013-MK.RIK-651, 18.12.2013., MK rīkojums, Par Akvakultūras daudzgadu stratēģiskās pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam"
3.
Zemkopības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-5038
Rīkojums
2013-MK.RIK-666, 18.12.2013., MK rīkojums, Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam
5.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-5126
Rīkojums
2013-MK.RIK-685, 28.12.2013., MK rīkojums, Par Zinātnes, Tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014 –2020.gadam
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-250
Rīkojums
2014-MK.RIK-29, 21.01.2014., MK rīkojums, Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam
6.
Iekšlietu ministrija
30.12.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-545
Likums
Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē
7.p
Finanšu ministrija
01.09.2023.
08.09.2021.
2014-UZD-634
Protokols
2014-MK.PROT-10#5, 18.02.2014., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"
2.3.
Valsts kanceleja
31.12.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-642
Protokols
2014-MK.PROT-10#28, 18.02.2014., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2014.-2020.gadam"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.05.2022.
08.09.2021.
2014-UZD-730
Rīkojums
2014-MK.RIK-90, 03.03.2014., MK rīkojums, Par Oficiālās elektroniskās adreses koncepciju
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2020.
2014-UZD-967
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
17.06.2014.
08.09.2021.
2014-UZD-992
Rīkojums
2014-MK.RIK-130, 26.03.2014., MK rīkojums, Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-1307
Likums
Grozījumi Reģionālās attīstības likumā
pn.15.pkt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.03.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-1555
Likums
Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums
17.p.1.d
Finanšu ministrija
01.03.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-1556
Likums
Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums
3.p
Finanšu ministrija
01.03.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-1688
Likums
Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"
17.p.2.d.
Tieslietu ministrija
23.05.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-1914
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
30.p.2.d.
Iekšlietu ministrija
01.09.2023.
08.09.2021.
2014-UZD-1915
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
26.p.2.d.
Tieslietu ministrija
14.05.2026.
08.09.2021.
2014-UZD-1916
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
9.p.2.pkt.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.03.2023.
02.03.2022.
2014-UZD-1925
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
30.p.3.d.
Valsts kanceleja
29.12.2023.
08.09.2021.
2014-UZD-2456
Rīkojums
2014-MK.RIK-401, 29.07.2014., MK rīkojums, Par kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam "Radošā Latvija"
4.2.
Kultūras ministrija
31.05.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-2502
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par Trīspusējā saprašanās memoranda starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Stokholmas Ekonomikas augstskolu un Latvijas Universitāti par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību izpildes gaitu 2014.gadā"
Migrēts
Izglītības un zinātnes ministrija
30.12.2014.
08.09.2021.
2014-UZD-2511
Noteikumi
2014-MK.NOT-391, 08.07.2014., MK noteikumi, Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība
40.
Finanšu ministrija
01.06.2023.
08.09.2021.
2014-UZD-2512
Noteikumi
2014-MK.NOT-391, 08.07.2014., MK noteikumi, Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība
12.
Finanšu ministrija
16.09.2023.
2014-UZD-3003
4.
Finanšu ministrija
01.09.2022.