Ministrijām dotie uzdevumi

25.11.2022.
22-UZ-1124
Protokols
Ministru kabineta 22.11.2022. sēdes protokols Nr. 59
45. § 3.
Ekonomikas ministrija
25.01.2023.
29.11.2022.
22-UZ-1123
Tiesvedības dokuments
Par sprieduma lietā Nr. 2021-31-0103 nosūtīšanu ((„Par Elektroenerģijas tirgus likuma 31.3 panta pirmās un trešās daļas, kā arī Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumu Nr.560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” 21.3., 28., 30., 31., 48.4.punkta un 3.pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un 105.panta pirmajam teikumam”)
Ekonomikas ministrija
28.02.2023.
29.11.2022.
22-UZ-1122
Institūcijas vēstule
Par atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (termiņš 2023.gada 1.marts)
Satiksmes ministrija
16.02.2023.
23.11.2022.
22-UZ-1120
Protokols
Ministru kabineta 15.11.2022. sēdes protokols Nr. 57
48. § 3.
Finanšu ministrija
23.01.2023.
23.11.2022.
22-UZ-1119
Protokols
Ministru kabineta 15.11.2022. sēdes protokols Nr. 57
46. § 3.
Tieslietu ministrija
01.04.2023.
23.11.2022.
22-UZ-1118
Protokols
Ministru kabineta 15.11.2022. sēdes protokols Nr. 57
46. § 2.
Ekonomikas ministrija
01.04.2023.
15.11.2022.
22-UZ-1116
Rīkojums
Par Pārresoru koordinācijas centra likvidāciju
4.2.
Valsts kanceleja
01.03.2023.
15.11.2022.
22-UZ-1115
Rīkojums
Par Pārresoru koordinācijas centra likvidāciju
4.
Valsts kanceleja
01.02.2023.
11.11.2022.
22-UZ-1112
Protokols
Ministru kabineta 08.11.2022. sēdes protokols Nr. 56
35. § 6.
Kultūras ministrija
31.10.2025.
11.11.2022.
22-UZ-1111
Protokols
Ministru kabineta 08.11.2022. sēdes protokols Nr. 56
34. § 7.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2023.
11.11.2022.
22-UZ-1110
Protokols
Ministru kabineta 08.11.2022. sēdes protokols Nr. 56
34. § 6.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.10.2023.
11.11.2022.
22-UZ-1109
Protokols
Ministru kabineta 08.11.2022. sēdes protokols Nr. 56
34. § 4.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.
11.11.2022.
22-UZ-1108
Protokols
Ministru kabineta 08.11.2022. sēdes protokols Nr. 56
34. § 3.
Izglītības un zinātnes ministrija
15.10.2023.
11.11.2022.
22-UZ-1107
Protokols
Ministru kabineta 08.11.2022. sēdes protokols Nr. 56
34. § 2.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.
07.11.2022.
22-UZ-1105
Protokols
Ministru kabineta 02.11.2022. sēdes protokols Nr. 55
40. § 8.
Satiksmes ministrija
07.01.2023.
07.11.2022.
22-UZ-1104
Protokols
Ministru kabineta 02.11.2022. sēdes protokols Nr. 55
40. § 5.2.
Satiksmes ministrija
07.01.2023.
07.11.2022.
22-UZ-1103
Protokols
Ministru kabineta 02.11.2022. sēdes protokols Nr. 55
40. § 5.1.
Satiksmes ministrija
07.01.2023.
06.11.2022.
22-UZ-1101
Protokols
Ministru kabineta 02.11.2022. sēdes protokols Nr. 55
37. § 2.
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
06.11.2022.
22-UZ-1100
Protokols
Ministru kabineta 02.11.2022. sēdes protokols Nr. 55
37. § 2.
Iekšlietu ministrija
01.01.2023.
06.11.2022.
22-UZ-1099
Protokols
Ministru kabineta 02.11.2022. sēdes protokols Nr. 55
35. § 6.
Iekšlietu ministrija
10.01.2023.
06.11.2022.
22-UZ-1098
Protokols
Ministru kabineta 02.11.2022. sēdes protokols Nr. 55
22. § 4.
Ekonomikas ministrija
16.11.2022.
09.11.2022.
22-UZ-1097
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 2)
Valsts kanceleja
28.02.2023.
09.11.2022.
22-UZ-1096
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 2)
Zemkopības ministrija
28.02.2023.
09.11.2022.
22-UZ-1095
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 2)
Veselības ministrija
28.02.2023.
09.11.2022.
22-UZ-1094
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 2)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.02.2023.