Ministrijām dotie uzdevumi

12.07.2023.
23-UZ-387
Tiesvedības dokuments
Par sprieduma lietā Nr.2022-31-03 nosūtīšanu (Par Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulas 3.punkta un 3.pielikuma 7.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 107.pantam)
Izglītības un zinātnes ministrija
03.10.2023.
06.07.2023.
23-UZ-386
Rīkojums
Ministru kabineta 06.07.2023. Rīkojuma projekts Nr. 1709 Par dienesta pārbaudes komisijas izveidi
5.
Valsts kanceleja
08.08.2023.
06.07.2023.
23-UZ-385
Protokols
Ministru kabineta 04.07.2023. sēdes protokols Nr. 35
43. § 2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.09.2023.
06.07.2023.
23-UZ-384
Protokols
Ministru kabineta 04.07.2023. sēdes protokols Nr. 35
30. § 3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.07.2023.
06.07.2023.
23-UZ-382
Protokols
Ministru kabineta 04.07.2023. sēdes protokols Nr. 35
16. § 3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2024.
06.07.2023.
23-UZ-381
Institūcijas vēstule
Par individuālā zāļu kompensācijas mehānisma pilnveidošanas nepieciešamību (termiņš 31.10.2023.)
Veselības ministrija
30.08.2023.
06.07.2023.
23-UZ-380
Likums
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
22.panta 2.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
15.09.2023.
06.07.2023.
23-UZ-379
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
43.3 panta 4.daļa
Satiksmes ministrija
01.09.2023.
06.07.2023.
23-UZ-378
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
pārejas noteikumu 62.punkts
Satiksmes ministrija
31.12.2023.
06.07.2023.
23-UZ-377
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
pārejas noteikumu 58.punkts
Satiksmes ministrija
31.12.2023.
17.07.2023.
23-UZ-376
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
42.1 panta 4.daļa
Satiksmes ministrija
01.01.2024.
06.07.2023.
23-UZ-375
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
22.1 panta 4.daļa
Satiksmes ministrija
06.09.2023.
17.07.2023.
23-UZ-374
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
21.panta 3.daļa
Zemkopības ministrija
17.09.2023.
06.07.2023.
23-UZ-373
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
16.panta 7.daļa
Satiksmes ministrija
01.01.2026.
06.07.2023.
23-UZ-372
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
14.1 panta 1.daļa
Satiksmes ministrija
06.09.2023.
06.07.2023.
23-UZ-371
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
4.panta 5.2 daļa
Satiksmes ministrija
01.01.2027.
04.07.2023.
23-UZ-370
Rīkojums
Ministru kabineta 04.07.2023. Plāna projekts Nr. 2077 Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns "Viena veselība" 2023.-2027. gadam
3.
Veselības ministrija
01.11.2028.
04.07.2023.
23-UZ-369
Rīkojums
Ministru kabineta 04.07.2023. Konceptuālā ziņojuma projekts Nr. 99 Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē
3.
Finanšu ministrija
31.12.2023.
04.07.2023.
23-UZ-368
Rīkojums
Ministru kabineta 04.07.2023. Konceptuālā ziņojuma projekts Nr. 99 Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē
2.
Valsts kanceleja
31.12.2023.
04.07.2023.
23-UZ-367
Rīkojums
Ministru kabineta 10.02.2022. Konceptuālā ziņojuma projekts Nr. 124 Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi
9.
Iekšlietu ministrija
31.12.2022.
04.07.2023.
23-UZ-366
Likums
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
28.panta 4.daļa
Iekšlietu ministrija
01.09.2023.
30.06.2023.
23-UZ-365
Protokols
Ministru kabineta 27.06.2023. sēdes protokols Nr. 34
72. § 3.2.
Ekonomikas ministrija
01.06.2024.
30.06.2023.
23-UZ-364
Protokols
Ministru kabineta 27.06.2023. sēdes protokols Nr. 34
65. § 3.
Iekšlietu ministrija
30.08.2023.
30.06.2023.
23-UZ-363
Protokols
Ministru kabineta 27.06.2023. sēdes protokols Nr. 34
56. § 9.
Valsts kanceleja
30.09.2023.
30.06.2023.
23-UZ-362
Protokols
Ministru kabineta 27.06.2023. sēdes protokols Nr. 34
56. § 7.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.08.2023.