Ministrijām dotie uzdevumi

27.10.2023.
23-UZ-536
Protokols
Ministru kabineta 24.10.2023. sēdes protokols Nr. 53
52. § 5.
Satiksmes ministrija
01.05.2024.
27.10.2023.
23-UZ-535
Protokols
Ministru kabineta 24.10.2023. sēdes protokols Nr. 53
52. § 2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.02.2024.
27.10.2023.
23-UZ-534
Protokols
Ministru kabineta 24.10.2023. sēdes protokols Nr. 53
33. § 3.
Labklājības ministrija
01.09.2025.
26.10.2023.
23-UZ-533
Likums
Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
47.pants
Finanšu ministrija
01.01.2025.
23.10.2023.
23-UZ-532
Protokols
Ministru kabineta 17.10.2023. sēdes protokols Nr. 52
23. § 3.
Finanšu ministrija
23.12.2023.
20.10.2023.
23-UZ-530
Protokols
Valsts sekretāru 19.10.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 33
2. § 2.2.
Tieslietu ministrija
20.12.2023.
20.10.2023.
23-UZ-529
Protokols
Valsts sekretāru 19.10.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 33
1. § 3.
Ekonomikas ministrija
20.11.2023.
23.10.2023.
23-UZ-528
Likums
Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
11.panta 4.daļa
Finanšu ministrija
01.01.2024.
19.10.2023.
23-UZ-526
Institūcijas vēstule
Par valsts norēķiniem saistībā ar katastrofu seku likvidācijas darbiem (SIA "ARSAVA")
Iekšlietu ministrija
16.11.2023.
19.10.2023.
23-UZ-522
Likums
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
13.panta 1.daļas 14.punkts
Labklājības ministrija
01.11.2023.
19.10.2023.
23-UZ-521
Likums
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
13.panta 1.daļas 12.1 punkts
Labklājības ministrija
01.01.2024.
19.10.2023.
23-UZ-520
Likums
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
4.panta 6.daļa
Labklājības ministrija
01.07.2024.
19.10.2023.
23-UZ-518
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.panta 49.punkts
Kultūras ministrija
31.12.2023.
19.10.2023.
23-UZ-517
Likums
Grozījumi Ārstniecības likumā
9.panta 5.daļa
Veselības ministrija
01.01.2024.
16.10.2023.
23-UZ-516
Likums
Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā
20.panta 1.daļa
Finanšu ministrija
25.10.2023.
16.10.2023.
23-UZ-515
Likums
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
40.panta 1.daļa
Finanšu ministrija
25.10.2023.
16.10.2023.
23-UZ-514
Likums
Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā
36.panta 1.daļa
Finanšu ministrija
25.10.2023.
16.10.2023.
23-UZ-513
Likums
Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā
7.pants
Finanšu ministrija
27.10.2025.
16.10.2023.
23-UZ-512
Likums
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā
34.panta 1.daļa
Finanšu ministrija
25.10.2023.
16.10.2023.
23-UZ-511
Likums
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā
9.panta 22.daļas 4.punkts
Finanšu ministrija
25.10.2023.
16.10.2023.
23-UZ-510
Institūcijas vēstule
Par atbildīgo institūciju cilvēkkapitāla pārvaldības jomā
Ekonomikas ministrija
15.11.2023.
12.10.2023.
23-UZ-509
Rīkojums
Ministru kabineta 12.10.2023. Konceptuālā ziņojuma projekts Nr. 1793 Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai
6.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.07.2024.
11.10.2023.
23-UZ-507
Protokols
Ministru kabineta 10.10.2023. sēdes protokols Nr. 50
4. § 6.
Finanšu ministrija
01.10.2024.
11.10.2023.
23-UZ-506
Protokols
Ministru kabineta 10.10.2023. sēdes protokols Nr. 50
4. § 5.
Tieslietu ministrija
12.12.2023.
11.10.2023.
23-UZ-505
Institūcijas vēstule
Par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC) darbības aktualitātēm, izaicinājumiem, identificētās problēmas funkciju veikšanā un iespējamiem risinājumiem
Aizsardzības ministrija
09.11.2023.