Ministrijām dotie uzdevumi

22-MP-141
Valsts kanceleja
27.12.2022.
06.12.2022.
22-MP-140
Tiesību akta lieta
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Satiksmes ministrija
09.12.2022.
05.12.2022.
22-MP-139
Tiesību akta lieta
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Tieslietu ministrija
19.12.2022.
22-MP-138
Valsts kanceleja
14.12.2022.
30.11.2022.
22-MP-137
Atzinums
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Tieslietu ministrija
14.12.2022.
29.11.2022.
22-MP-136
Atzinums
Grozījumi Ārstniecības likumā
Veselības ministrija
13.12.2022.
23.11.2022.
22-MP-135
Tiesību akta lieta
Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2022. gadā
Zemkopības ministrija
07.12.2022.
23.11.2022.
22-MP-134
Tiesību akta lieta
Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikai
Zemkopības ministrija
07.12.2022.
15.11.2022.
22-MP-133
Atzinums
Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi
Labklājības ministrija
30.11.2022.
22-MP-132
Valsts kanceleja
28.11.2022.
09.11.2022.
22-MP-130
Tiesību akta lieta
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Labklājības ministrija
24.11.2022.
09.11.2022.
22-MP-129
Atzinums
Par Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5 21. §) "Par Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 38 39. §) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu” 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
Veselības ministrija
24.11.2022.
22-MP-128
Valsts kanceleja
21.11.2022.
04.11.2022.
22-MP-127
Atzinums
Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro investīciju atbalsta likums
Ekonomikas ministrija
21.11.2022.
31.10.2022.
22-MP-125
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" arhīva oriģināldokumentu digitalizācijas nepieciešamību un glabāšanas izmaksu izvērtējumu"
Zemkopības ministrija
03.11.2022.
31.10.2022.
22-MP-123
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu uzlabošanai"
Iekšlietu ministrija
14.11.2022.
22-MP-121
Valsts kanceleja
14.11.2022.
20.10.2022.
22-MP-120
Tiesību akta lieta
Konceptuālais ziņojums par zāļu finansiālo pieejamību
Pārresoru koordinācijas centrs
03.11.2022.
20.10.2022.
22-MP-119
Tiesību akta lieta
Par akciju sabiedrības "Rīgas osta" dibināšanu
Satiksmes ministrija
03.11.2022.
18.10.2022.
22-MP-118
Tiesību akta lieta
Plāns reto slimību jomā 2023.-2025. gadam
Pārresoru koordinācijas centrs
24.10.2022.
13.10.2022.
22-MP-117
Atzinums
Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" un tās vispārējo stratēģisko mērķi
Finanšu ministrija
27.10.2022.
10.10.2022.
22-MP-116
Tiesību akta lieta
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
Labklājības ministrija
24.10.2022.
07.10.2022.
22-MP-115
Atzinums
Energoefektivitātes monitoringa noteikumi
Ekonomikas ministrija
21.10.2022.
23.09.2022.
22-MP-113
Atzinums
Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju
Labklājības ministrija
07.10.2022.
23.09.2022.
22-MP-112
Tiesību akta lieta
Par pensiju sistēmas pilnveidošanu
Labklājības ministrija
07.10.2022.