Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2019-UZD-1764
Protokols
2019-MK.PROT-46#37, 08.10.2019., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu sagatavošanu"
3.3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-1763
Protokols
2019-MK.PROT-46#37, 08.10.2019., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu sagatavošanu"
3.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-1762
Protokols
2019-MK.PROT-46#37, 08.10.2019., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2021.-2027.gadam programmu sagatavošanu"
3.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.11.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-1755
Protokols
2019-MK.PROT-46#1, 08.10.2019., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""
2.
Ekonomikas ministrija
01.01.2023.
08.09.2021.
2019-UZD-1691
Protokols
2019-MK.PROT-43#32, 24.09.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2020.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2019.gada 31.augustam"
3.2.
Ekonomikas ministrija
25.05.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1645
Protokols
2019-MK.PROT-42#43, 17.09.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022.gadam"
Migrēts
Aizsardzības ministrija
01.05.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-1643
Protokols
2019-MK.PROT-42#39, 17.09.2019., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
2.
Ekonomikas ministrija
01.09.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1501
Protokols
2019-MK.PROT-35#26, 20.08.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izstrādes procesā"
47.
Kultūras ministrija
01.06.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1499
Protokols
2018-MK.PROT-45#23, 02.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība"
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.05.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-1416
Rīkojums
2019-MK.RIK-402, 14.08.2019., MK rīkojums, Par Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns "Viena veselība" 2019.-2020.gadam
5.
Veselības ministrija
01.09.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-1350
Rīkojums
2019-MK.RIK-380, 17.07.2019., MK rīkojums, Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2031.
08.09.2021.
2019-UZD-1349
Rīkojums
2019-MK.RIK-380, 17.07.2019., MK rīkojums, Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2026.
08.09.2021.
2019-UZD-1346
Protokols
2019-MK.PROT-33#88, 16.07.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes problemātikas iespējamajiem risinājumiem un enerģētikas politikas īstenošanas funkcijām"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1340
Protokols
2019-MK.PROT-33#84, 16.07.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par jauno elektrovilcienu projektu" un rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projektam"
6.
Satiksmes ministrija
01.06.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-1332
Protokols
2019-MK.PROT-33#77, 16.07.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem"
11.
Iekšlietu ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-1269
Rīkojums
2019-MK.RIK-348, 17.07.2019., MK rīkojums, Par Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plānu 2019.–2020.gadam
6.
Iekšlietu ministrija
01.09.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-1267
Noteikumi
2019-MK.NOT-328, 09.07.2019., MK noteikumi, Sankciju koordinācijas padomes nolikums
17.
Ārlietu ministrija
09.07.2023.
08.09.2021.
2019-UZD-1212
Protokols
2019-MK.PROT-30#38, 25.06.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, degvielas uzpildes staciju un mobilo sakaru operatoru gatavību darbības nodrošināšanai ilgstošas elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā"
4.
Ekonomikas ministrija
01.12.2020.