Ministrijām dotie uzdevumi

20.10.2021.
2018-UZD-2281
Protokols
2018-MK.PROT-48#28, 16.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra sēdes protokola (Nr.45 44.§) 2.un 3.punkta izpildi"
2.
Ekonomikas ministrija
30.06.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-2270
Protokols
2018-MK.PROT-48#16, 16.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""
2.
Satiksmes ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-2230
Institūcijas vēstule
Par normatīvo regulējumu koku ciršanai gar autoceļu malām un ceļu kopšanai
Migrēts
Zemkopības ministrija
22.01.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2224
Likums
Rīgas Latviešu biedrības nama likums
4.p. 2.d.
Kultūras ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2223
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
19.1 p. 1.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2222
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 24.1 punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2073
Rīkojums
2018-MK.RIK-448-IP, 19.09.2018., MK rīkojums, Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un valsts institūciju vajadzībām un nepieciešamo finansējumu nomas maksas, papildu maksājumu, komunālo pakalpojumu, aprīkojuma iegādes un pārcelšanas izdevumu segšanai
7.
Finanšu ministrija
01.05.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-2072
Rīkojums
2018-MK.RIK-448-IP, 19.09.2018., MK rīkojums, Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un valsts institūciju vajadzībām un nepieciešamo finansējumu nomas maksas, papildu maksājumu, komunālo pakalpojumu, aprīkojuma iegādes un pārcelšanas izdevumu segšanai
6.2.
Finanšu ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2071
Rīkojums
2018-MK.RIK-448-IP, 19.09.2018., MK rīkojums, Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un valsts institūciju vajadzībām un nepieciešamo finansējumu nomas maksas, papildu maksājumu, komunālo pakalpojumu, aprīkojuma iegādes un pārcelšanas izdevumu segšanai
6.1.
Finanšu ministrija
01.01.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-2058
Rīkojums
2018-MK.RIK-447, 19.09.2018., MK rīkojums, Par Rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021.gadam
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2056
Protokols
2018-MK.PROT-42#52, 11.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par vidējās klases helikopteru nomaiņu"
4.
Aizsardzības ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2051
Protokols
2018-MK.PROT-42#36, 11.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē"
4.p. 4.2.apakšp.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.10.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2007
Protokols
2018-MK.PROT-41#33, 04.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"
6.
Tieslietu ministrija
01.03.2024.
08.09.2021.
2018-UZD-2005
Protokols
2018-MK.PROT-41#33, 04.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"
4.
Tieslietu ministrija
01.04.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2001
Protokols
2018-MK.PROT-41#28, 04.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Ieroču aprites likums"
6.
Iekšlietu ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1988
Protokols
2018-MK.PROT-40#25, 28.08.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""
2.
Tieslietu ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1987
Protokols
2018-MK.PROT-40#21, 28.08.2018., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""
7.
Iekšlietu ministrija
01.05.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-1986
Protokols
2018-MK.PROT-40#21, 28.08.2018., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""
6.
Satiksmes ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-1733
Protokols
2018-MK.PROT-33#52, 17.07.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par veicamajām darbībām, lai nodrošinātu projekta ieceres "Loģistikas centra attīstība Krāslavas novada Pāterniekos" īstenošanu"
2.
Iekšlietu ministrija
30.12.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-1643
Likums
Fizisko personu datu apstrādes likums
p.n. 5.punkts
Tieslietu ministrija
01.06.2024.
08.09.2021.
2018-UZD-1642
Likums
Fizisko personu datu apstrādes likums
13.p.
Tieslietu ministrija
01.03.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-1641
Likums
Fizisko personu datu apstrādes likums
22.p. 3.d.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1640
Likums
Fizisko personu datu apstrādes likums
22.p. 2.d.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1622
Protokols
2018-MK.PROT-31#28, 03.07.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par radona gāzes mērījumu rezultātiem un turpmāko rīcību radona gāzes monitoringa nodrošināšanai Latvijā"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2029.
08.09.2021.
2018-UZD-1535
Likums
Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā
12.p. 2.d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.07.2018.