Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2017-UZD-13
Protokols
2016-MK.PROT-69#82, 20.12.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai
8.
Satiksmes ministrija
30.10.2020.
08.09.2021.
2017-UZD-10
Protokols
2016-MK.PROT-69#82, 20.12.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai
3.
Satiksmes ministrija
30.10.2020.
08.09.2021.
2016-UZD-3213
Likums
Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"
8.p.3.d.
Labklājības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-3209
Likums
Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
31.p.3.d.
Labklājības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-3158
Protokols
2016-MK.PROT-68#68, 13.12.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2018.
08.09.2021.
2016-UZD-3118
Rīkojums
2016-MK.RIK-769, 13.12.2016., MK rīkojums, Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017 -2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu
4.
Kultūras ministrija
15.02.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-3108
Likums
Grozījumi Būvniecības likumā
5.p. 1.d. 14.p.
Ekonomikas ministrija
01.01.2018.
08.09.2021.
2016-UZD-2951
Rīkojums
2016-MK.RIK-692, 17.11.2016., MK rīkojums, Par Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-2702
Likums
Nemateriālā kultūras mantojuma likums
9.p.1.d.
Kultūras ministrija
30.06.2018.
08.09.2021.
2016-UZD-2261
Rīkojums
2016-MK.RIK-507, 07.09.2016., MK rīkojums, Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā
3.
Labklājības ministrija
01.04.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-2059
Protokols
2016-MK.PROT-39#45, 09.08.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas attīstību" un atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecību)
11.
Veselības ministrija
01.05.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-1921
Protokols
2016-MK.PROT-37#15, 26.07.2016., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Tehniskās prasības brīvības atņemšanas iestāžu un izmeklēšanas cietumu būvniecībai"
2.
Tieslietu ministrija
30.10.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-1748
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
54.p.4.d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-1745
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
52.p.3.d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-1731
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
4.1p.3.d.
Satiksmes ministrija
25.11.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-1557
Tiesību akta lieta
Par rezolūcijā Nr.18/TA-1459/1245-IP (2014) dotā uzdevuma izpildi
Migrēts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-1353
Protokols
2016-MK.PROT-26#39, 31.05.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"
6.9.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2016.
08.09.2021.
2016-UZD-1349
Protokols
2016-MK.PROT-26#39, 31.05.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"
6.33.
Valsts kanceleja
31.12.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-1118
Rīkojums
2016-MK.RIK-292, 16.05.2016., MK rīkojums, Par konceptuālu ziņojumu "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"
7.
Veselības ministrija
01.09.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-1115
Rīkojums
2016-MK.RIK-292, 16.05.2016., MK rīkojums, Par konceptuālu ziņojumu "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"
4.
Labklājības ministrija
01.09.2017.