Ministrijām dotie uzdevumi

09.11.2022.
21-MP-46
Tiesību akta lieta
“Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””
Zemkopības ministrija
24.11.2022.
08.09.2021.
2000-UZD-11121
Protokols
2000-MK.PROT-22#13, 09.05.2000., MK sēdes protokollēmums, Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Eiropas Padomes Attīstības bankas Administratīvajā padomē
2.
Finanšu ministrija
15.05.2022.
08.09.2021.
2004-UZD-347
Protokols
2003-MK.PROT-39#42, 08.07.2003., MK sēdes protokollēmums, Par informatīvā ziņojuma "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā" apstiprināšanu
1.8.
Iekšlietu ministrija
30.06.2021.
08.09.2021.
2004-UZD-348
Protokols
2003-MK.PROT-39#42, 08.07.2003., MK sēdes protokollēmums, Par informatīvā ziņojuma "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā" apstiprināšanu
1.9.
Iekšlietu ministrija
30.10.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-4492
Noteikumi
2006-MK.NOT-446, 30.05.2006., MK noteikumi, Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai nolikums
3.
Tieslietu ministrija
31.01.2023.
08.09.2021.
2006-UZD-457
Noteikumi
2006-MK.NOT-71, 24.01.2006., MK noteikumi, Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība
10.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2006-UZD-3770
Noteikumi
2006-MK.NOT-984, 05.12.2006., MK noteikumi, Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību
4.
Labklājības ministrija
05.12.2021.
08.09.2021.
2006-UZD-1643
Protokols
2006-MK.PROT-30#16, 30.05.2006., MK sēdes protokollēmums, Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
4.
Finanšu ministrija
31.07.2023.
08.09.2021.
2006-UZD-3867
Protokols
2006-MK.PROT-66#19, 12.12.2006., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
3.
Ekonomikas ministrija
01.03.2009.
08.09.2021.
2006-UZD-1402
Rīkojums
2006-MK.RIK-319, 09.05.2006., MK rīkojums, Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju
9.
Finanšu ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2007-UZD-2392
Protokols
2007-MK.PROT-55#26, 02.10.2007., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra rīkojumā Nr.958 "Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepciju""
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.08.2023.
08.09.2021.
2009-UZD-375
Noteikumi
2008-MK.NOT-1093, 22.12.2008., MK noteikumi, Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem
26.
Tieslietu ministrija
01.07.2027.
08.09.2021.
2008-UZD-5129
Noteikumi
2008-MK.NOT-995, 02.12.2008., MK noteikumi, Kārtība, kādā tiek sagatavots un apstiprināts Latvijas Republikas nostājas projekts un nodrošināta Latvijas Republikas pārstāvība Eiropas Kopienu Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā
4.
Tieslietu ministrija
01.03.2023.
08.09.2021.
2008-UZD-1767
Rīkojums
2008-MK.RIK-275, 22.05.2008., MK rīkojums, Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmu
5.
Finanšu ministrija
01.03.2023.
08.09.2021.
2009-UZD-5862
Noteikumi
2009-MK.NOT-1216, 20.10.2009., MK noteikumi, Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja pieteikuma un līguma izpildes pārskata sniegšanu
3.6.
Finanšu ministrija
15.02.2023.
08.09.2021.
2009-UZD-786
Protokols
2009-MK.PROT-11#25, 10.02.2009., MK sēdes protokollēmums, Par Latvijas Republikas valdības un Kirgizstānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi
4.
Satiksmes ministrija
30.06.2023.
08.09.2021.
2009-UZD-3838
Protokols
2009-MK.PROT-48#24, 14.07.2009., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā
2.
Ekonomikas ministrija
15.05.2024.
08.09.2021.
2013-UZD-3826
Noteikumi
2010-MK.NOT-1077, 30.11.2010., MK noteikumi, Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm
3.
Labklājības ministrija
15.10.2021.
08.09.2021.
2010-UZD-2546
Protokols
2010-MK.PROT-31#23, 15.06.2010., MK sēdes protokollēmums, Par Ministru kabineta 2009.gada 15.janvāra rīkojuma Nr.14 "Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi
4.p.
Valsts kanceleja
01.07.2017.
08.09.2021.
2010-UZD-94
MP rīkojums
2010-MP.RIK-13, 11.01.2010., MP rīkojums, Par darba grupu sadarbības uzlabošanai ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām
3.
Finanšu ministrija
01.11.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2701
Noteikumi
2011-MK.NOT-550, 12.07.2011., MK noteikumi, Noteikumi par institūciju sadarbību Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros un pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas
6.
Tieslietu ministrija
15.03.2023.
08.09.2021.
2012-UZD-101
Noteikumi
2011-MK.NOT-815, 19.10.2011., MK noteikumi, Pārresoru koordinācijas centra nolikums
17.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.08.2023.
08.09.2021.
2011-UZD-909
Protokols
2011-MK.PROT-13#17, 01.03.2011., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālā"
3.
Veselības ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2012-UZD-4245
Rīkojums
2012-MK.RIK-589, 07.12.2012., MK rīkojums, Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.–2020.gadam
3. 3.5.
Satiksmes ministrija
30.12.2020.