Ministrijām dotie uzdevumi

27.06.2022.
22-MPI-28
MP iniciatīva
Iekšlietu ministrija
12.08.2022.
11.05.2023.
23-MPI-25
MP iniciatīva
Klimata un enerģētikas ministrija
13.11.2023.
08.11.2023.
23-MPI-38
MP iniciatīva
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2023.
21.03.2022.
22-MPI-12
MP iniciatīva
Ekonomikas ministrija
25.03.2022.
03.03.2022.
22-MPI-9
MP iniciatīva
Finanšu ministrija
18.03.2022.
21.03.2023.
23-MPI-16
MP iniciatīva
Finanšu ministrija
16.06.2023.
25.08.2023.
23-MPI-35
MP iniciatīva
Satiksmes ministrija
01.09.2023.
27.06.2022.
22-MPI-31
MP iniciatīva
Labklājības ministrija
12.08.2022.
01.09.2022.
22-MPI-52
MP iniciatīva
Ekonomikas ministrija
14.09.2022.
27.06.2022.
22-MPI-35
MP iniciatīva
Veselības ministrija
12.08.2022.
04.10.2023.
23-MPI-37
MP iniciatīva
Satiksmes ministrija
15.11.2023.
29.03.2022.
22-MPI-15
MP iniciatīva
Ekonomikas ministrija
29.04.2022.
17.09.2021.
21-MPI-1
MP iniciatīva
Izglītības un zinātnes ministrija
13.10.2021.
18.05.2023.
23-MPI-27
MP iniciatīva
Izglītības un zinātnes ministrija
26.05.2023.
27.06.2022.
22-MPI-26
MP iniciatīva
Ekonomikas ministrija
12.08.2022.
15.02.2023.
23-MPI-4
MP iniciatīva
Iekšlietu ministrija
24.02.2023.
20.05.2022.
22-MPI-20
MP iniciatīva
Labklājības ministrija
10.06.2022.
14.10.2021.
21-MPI-5
MP iniciatīva
Veselības ministrija
18.10.2021.
21.03.2022.
22-MPI-13
MP iniciatīva
Kultūras ministrija
01.04.2022.
23.11.2022.
22-MPI-55
MP iniciatīva
Klimata un enerģētikas ministrija
20.12.2022.
01.03.2022.
22-MPI-8
MP iniciatīva
Aizsardzības ministrija
04.03.2022.
24.05.2022.
22-MPI-21
MP iniciatīva
Labklājības ministrija
10.06.2022.
14.10.2021.
21-MPI-4
MP iniciatīva
Veselības ministrija
18.10.2021.
14.07.2023.
23-MPI-31
MP iniciatīva
Ārlietu ministrija
02.08.2023.
14.01.2022.
22-MPI-5
MP iniciatīva
Ekonomikas ministrija
28.01.2022.