Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-1347
Institūcijas vēstule
Par papildu finansējumu pašvaldību vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām 2022., 2024. gadā
Migrēts
Finanšu ministrija
26.08.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-422
Institūcijas vēstule
Par informatīvo ziņojumu (par cukuru aizstājošo saldinātāju bezalkoholiskajos dzērienos ietekmi uz cilvēka veselību; par akcīzes nodokļa palielinājumu bezalkoholiskajiem dzērieniem un tā iespējamo ietekmi uz Latvijas bezalkoholisko dzērienu ražotājiem)
Migrēts
Zemkopības ministrija
01.12.2023.
13.09.2021.
21-UZ-1
Institūcijas vēstule
Par atbalstu speciālās pārtikas iegādei
Veselības ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-465
Institūcijas vēstule
Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli "" (Nr. 652/Lp13)
Migrēts
Finanšu ministrija
26.03.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-2230
Institūcijas vēstule
Par normatīvo regulējumu koku ciršanai gar autoceļu malām un ceļu kopšanai
Migrēts
Zemkopības ministrija
22.01.2019.
09.10.2021.
21-UZ-35
Institūcijas vēstule
Par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām (skat. DAUKS Nr. 2021-TA-581)
Labklājības ministrija
13.10.2021.
30.09.2021.
21-UZ-17
Institūcijas vēstule
Par informācijas sniegšanu (administratīvā lieta Nr. A42020018; DAUKS Nr. 2020-TA-464)
Satiksmes ministrija
07.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1162
Institūcijas vēstule
Par aicinājumu jaunā Imigrācijas likuma projektā noteikt konceptuālu risinājumu termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29. un 30.punktā noteiktajiem pamatiem
Migrēts
Iekšlietu ministrija
23.08.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-124
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
p.n. 8.p.
Kultūras ministrija
30.10.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-1745
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
52.p.3.d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-769
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 59.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.12.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-3800
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.8.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
08.09.2021.
2018-UZD-553
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.1 p. 5.1 d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.09.2024.
08.09.2021.
2017-UZD-1215
Likums
Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu
3.p.
Tieslietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-20
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
28.2p.4.d.
Finanšu ministrija
15.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-781
Likums
Grozījumi Meža likumā
44.p. 4.d. 3.p. b)
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-688
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 8.1 p.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1264
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 78.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1354
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
p.n. 33.p.
Tieslietu ministrija
30.06.2023.
08.09.2021.
2019-UZD-523
Likums
Ieroču aprites likums
27.p. 6.d. 2.p.
Veselības ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2020-UZD-2288
Likums
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
54.p.
Veselības ministrija
30.06.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-778
Likums
Grozījumi Būvniecības likumā
14.1 p. 4.d.
Ekonomikas ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1268
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 83.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.10.2021.