Ministrijām dotie uzdevumi

01.11.2021.
21-MP-36
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 “Sankciju koordinācijas padomes nolikums”
 
Ārlietu ministrija
13.11.2021.
08.03.2022.
22-MP-39
Atzinums
Plāns sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai 2021.-2024.gadam
 
Labklājības ministrija
11.03.2022.
23.09.2021.
21-MP-8
Atzinums
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""
Ekonomikas ministrija
07.10.2021.
25.01.2022.
22-MP-5
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"
Izglītības un zinātnes ministrija
31.01.2022.
04.03.2022.
22-MP-38
Atzinums
Informatīvais ziņojums "Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāna "Viena veselība" 2019. - 2020. gadam izpilde"
Veselības ministrija
18.03.2022.
07.12.2021.
21-MP-57
Atzinums
Par vēja parka laukuma "E5O" un elektropārvades kabeļu koridora laukumu "K5O" un "K5O-1" noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Ekonomikas ministrija
21.12.2021.
09.02.2022.
22-MP-16
Atzinums
Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam īstenošanas plāns 2021.-2023.gadam
Izglītības un zinātnes ministrija
23.02.2022.
09.12.2021.
21-MP-59
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas"
Ekonomikas ministrija
23.12.2021.
09.12.2021.
21-MP-58
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu"
Ekonomikas ministrija
23.12.2021.
10.01.2022.
22-MP-2
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu"
Iekšlietu ministrija
24.01.2022.
30.03.2022.
22-MP-48
Atzinums
Pamatnostādņu projekts "Sporta politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"
Izglītības un zinātnes ministrija
13.04.2022.
21.04.2022.
22-MP-56
Atzinums
Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023. gadam
Finanšu ministrija
06.05.2022.
25.04.2022.
22-MP-57
Atzinums
Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes padomes locekļu apstiprināšanu
Zemkopības ministrija
10.05.2022.
06.05.2022.
22-MP-61
Atzinums
Transporta enerģijas likums
Ekonomikas ministrija
20.05.2022.
06.12.2021.
21-UZ-303
Institūcijas vēstule
Par informatīvo ziņojumu (“Samazinām PVN pārtikas produktiem” (Nr.719/Lm13)
Zemkopības ministrija
01.06.2022.
09.10.2021.
21-UZ-35
Institūcijas vēstule
Par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām (skat. DAUKS Nr. 2021-TA-581)
Labklājības ministrija
13.10.2021.
12.11.2021.
21-UZ-205
Institūcijas vēstule
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr.A420268121; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-184
Institūcijas vēstule
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420265621; termiņš 22.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1162
Institūcijas vēstule
Par aicinājumu jaunā Imigrācijas likuma projektā noteikt konceptuālu risinājumu termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29. un 30.punktā noteiktajiem pamatiem
Migrēts
Iekšlietu ministrija
23.08.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-422
Institūcijas vēstule
Par informatīvo ziņojumu (par cukuru aizstājošo saldinātāju bezalkoholiskajos dzērienos ietekmi uz cilvēka veselību; par akcīzes nodokļa palielinājumu bezalkoholiskajiem dzērieniem un tā iespējamo ietekmi uz Latvijas bezalkoholisko dzērienu ražotājiem)
Migrēts
Zemkopības ministrija
01.12.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-2230
Institūcijas vēstule
Par normatīvo regulējumu koku ciršanai gar autoceļu malām un ceļu kopšanai
Migrēts
Zemkopības ministrija
22.01.2019.
08.09.2021.
2021-UZD-1347
Institūcijas vēstule
Par papildu finansējumu pašvaldību vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām 2022., 2024. gadā
Migrēts
Finanšu ministrija
26.08.2021.
16.11.2021.
21-UZ-265
Institūcijas vēstule
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420273821; termiņš 02.12.2021.)
Veselības ministrija
26.11.2021.
01.12.2021.
21-UZ-286
Institūcijas vēstule
Par pieeju bankomātiem lielajos T/C
Veselības ministrija
02.12.2021.