Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
04.11.2021.
21-UZ-119
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420257921; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
19.10.2021.
21-MP-31
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu organizēšanai"
 
Valsts kanceleja
02.11.2021.
26.11.2021.
21-UZ-289
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420278321; termiņš 15.12.2021.)
Veselības ministrija
03.12.2021.
23.11.2021.
21-UZ-268
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420273921; termiņš 30.11.2021.)
Veselības ministrija
26.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-211
Rīkojums
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Satiksmes ministrija
31.12.2022.
08.11.2021.
21-UZ-137
Tiesvedības dokuments
Par lēmuma noraksta nosūtīšanu (Nr. A420260021; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
03.10.2021.
21-MP-13
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Valsts kanceleja
18.10.2021.
01.11.2021.
21-UZ-80
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr.A420252121; termiņš 03.11.2021.)
Veselības ministrija
01.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-171
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420263921; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
04.11.2021.
21-UZ-124
Tiesvedības dokuments
FW: Par administratīvās lietas ierosināšanu un pagaidu aizsardzības pieņemšanu (Nr. A420257421; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-165
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420263021; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
05.11.2021.
21-UZ-131
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420259221; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
12.11.2021.
21-UZ-221
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu un administratīvā akta darbības apturēšanu daļā (Nr. A420267421; termiņš 17.11.2021.; Normunds Priednieks; visi dokumenti vienā datnē!)
Veselības ministrija
15.11.2021.
09.11.2021.
21-UZ-158
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420260821; termiņš 11.11.2021.)
Veselības ministrija
13.11.2021.
16.11.2021.
21-UZ-259
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420272321; termiņš 24.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
15.11.2021.
21-UZ-252
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420272121; termiņš 24.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
05.11.2021.
21-UZ-122
Tiesvedības dokuments
Par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu (Nr. A420257721; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-175
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420264521; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
06.12.2021.
21-UZ-303
Institūcijas vēstule
Par informatīvo ziņojumu (“Samazinām PVN pārtikas produktiem” (Nr.719/Lm13)
Zemkopības ministrija
01.06.2022.
16.11.2021.
21-UZ-267
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420274321; termiņš 26.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-212
Rīkojums
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Satiksmes ministrija
31.12.2024.
12.11.2021.
21-UZ-199
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu A420267221 (termiņš 25.11.2021.)
Veselības ministrija
17.11.2021.
23.11.2021.
21-MP-45
Tiesību akta lieta
Par Latvijas valsts kredītreitingu ietekmējošiem faktoriem un priekšlikumiem kredītreitinga pozitīvas virzības veicināšanai
Valsts kanceleja
07.12.2021.
11.11.2021.
21-UZ-177
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420264921; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
22-MP-46
Valsts kanceleja
12.04.2022.