Ministrijām dotie uzdevumi

28.02.2024.
24-MP-32
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 903 "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas reorganizāciju"
Izglītības un zinātnes ministrija
13.03.2024.
10.10.2022.
22-MP-116
Tiesību akta lieta
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
Labklājības ministrija
24.10.2022.
28.02.2024.
24-MP-33
Atzinums
Grozījums Izglītības likumā
Izglītības un zinātnes ministrija
13.03.2024.
02.06.2022.
22-UZ-614
ESTAPIKS
Grozījumi MK noteikumos Nr.803
Labklājības ministrija
05.04.2024.
05.03.2024.
24-MP-35
Atzinums
Par Baltijas Jūras reģiona valstu, Ukrainas un Amerikas Savienoto valstu sadarbības iniciatīvu pētniecībā
Izglītības un zinātnes ministrija
19.03.2024.
08.09.2023.
23-MP-143
Tiesību akta lieta
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Veselības ministrija
22.09.2023.
06.12.2023.
23-MP-210
Tiesību akta lieta
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.12.2023.
03.10.2021.
21-MP-16
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.10.2021.
22-MP-51
Valsts kanceleja
25.04.2022.
15.09.2022.
22-MP-107
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 340 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"
Ekonomikas ministrija
20.09.2022.
10.01.2023.
23-MP-5
Tiesību akta lieta
Par klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas aktivitāšu īstenošanu un enerģētikas politikā iesaistīto amatpersonu kapacitātes stiprināšanu
Klimata un enerģētikas ministrija
13.01.2023.
31.01.2024.
24-MP-14
Tiesību akta lieta
Par Anda Zariņa atbrīvošanu no Ventspils brīvostas valdes locekļa amata un Artūra Zandersona iecelšanu Ventspils brīvostas valdes locekļa amatā
Ekonomikas ministrija
14.02.2024.
06.12.2021.
21-MP-54
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valsts galvotā aizdevuma projekta "Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija" izpildi"
Valsts kanceleja
20.12.2021.
04.07.2022.
22-MP-86
Atzinums
Uz Eiropu vērstas daudzvalodu izglītības nodrošināšana Latvijā ES aģentūru darbinieku bērniem
Izglītības un zinātnes ministrija
18.07.2022.
13.09.2023.
23-MP-149
Tiesību akta lieta
Par atbildīgo ministriju elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļlīniju, elektrisko tīklu kabeļlīniju, zemūdens elektropārvades kabeļlīniju un zemūdens cauruļvadu atļaujas vai licences laukuma jūrā noteikšanas rīkojuma sagatavošanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.09.2023.
03.04.2023.
23-MP-59
Tiesību akta lieta
Par Latvijas Republikas pārstāvju apstiprināšanu Pastāvīgās arbitrāžas tiesas šķīrējtiesnešu amatā
Tieslietu ministrija
06.04.2023.
23.03.2023.
23-MP-42
Tiesību akta lieta
Par koeficienta apmēru civilajiem ekspertiem Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Ārlietu ministrija
28.03.2023.
14.04.2022.
22-MP-55
Tiesību akta lieta
Par "Uzvaras pieminekļa" demontāžas, pārvietošanas un pārveides iespējamajiem juridiskajiem risinājumiem
Tieslietu ministrija
21.04.2022.
23.02.2023.
23-MP-30
Tiesību akta lieta
Par civilo aizsardzību un katastrofu pārvaldīšanu
Iekšlietu ministrija
09.03.2023.
12.02.2024.
24-MP-23
Atzinums
Latvijas Tūrisma un pasākumu nozares eksporta veicināšanas stratēģija 2023.-2027. gadam
Ekonomikas ministrija
26.02.2024.
12.11.2023.
23-MP-188
Tiesību akta lieta
Par brīvprātīgo iemaksu OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas budžetā
Tieslietu ministrija
27.11.2023.
08.11.2023.
23-MP-184
Atzinums
Noteikumi par izdevumu, kas saistīti ar patērētāju kolektīvajām prasībām, pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi
Ekonomikas ministrija
23.11.2023.
23-MP-179
Valsts kanceleja
17.11.2023.
23.05.2023.
23-MP-89
Tiesību akta lieta
Latvijas Zinātnes padomes maksas pakalpojumu cenrādis no valsts budžeta un starptautiskās sadarbības vai Eiropas Savienības fondu programmām un projektiem nefinansētajām zinātniskajām ekspertīzēm
Izglītības un zinātnes ministrija
06.06.2023.
21-MP-33
Finanšu ministrija
04.11.2021.