Ministrijām dotie uzdevumi

21.03.2024.
24-UZ-121
Likums
Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums
4.panta 2.daļas 1)
Ekonomikas ministrija
31.12.2024.
21.03.2024.
24-UZ-122
Likums
Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums
4.panta 2.daļas 2)
Ekonomikas ministrija
31.12.2024.
08.09.2022.
22-UZ-898
Protokols
Ministru kabineta 06.09.2022. sēdes protokols Nr. 44
53. § 4.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.09.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-1469
Protokols
2020-MK.PROT-47#90, 11.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.–2019.gadam īstenošanas ex-post novērtējums"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.06.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-695
Protokols
2021-MK.PROT-34#28, 20.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2022.
25.01.2024.
24-UZ-33
Likums
Par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai
pārejas noteikums
Satiksmes ministrija
31.03.2024.
21.03.2024.
24-UZ-123
Likums
Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums
4.panta 2.daļas 3)
Ekonomikas ministrija
31.12.2024.
21.03.2024.
24-UZ-125
Likums
Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums
4.panta 2.daļas 5)
Ekonomikas ministrija
31.12.2024.
21.03.2024.
24-UZ-126
Likums
Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums
4.panta 2.daļas 6)
Ekonomikas ministrija
31.12.2024.
21.03.2024.
24-UZ-124
Likums
Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums
4.panta 2.daļas 4)
Ekonomikas ministrija
31.12.2024.
02.04.2024.
24-UZ-206
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Rīkojuma projekts Nr. 626 Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
27.08.2024.
02.04.2024.
24-UZ-203
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Rīkojuma projekts Nr. 626 Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
18.06.2024.
24.10.2022.
22-UZ-1011
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
18.1 panta 1.daļa
Finanšu ministrija
10.10.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-19
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
21.p.1.d.
Finanšu ministrija
10.10.2024.
03.08.2022.
22-UZ-811
Likums
Elektronisko sakaru likums
33.panta 2.daļa
Satiksmes ministrija
03.10.2022.
08.09.2021.
2010-UZD-2124
Likums
Grozījumi Imigrācijas likumā
38.p.2.d.
Iekšlietu ministrija
01.03.2025.
08.09.2021.
2005-UZD-2498
Likums
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums
34.p.3.d.
Ekonomikas ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-190
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Plāna projekts Nr. 2945 Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas plāns 2024.–2027. gadam
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2025.
28.03.2024.
24-UZ-172
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 7)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-171
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 6)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-179
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
9.panta 1.1 daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
01.05.2024.
28.03.2024.
24-UZ-186
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
58.4 panta 4.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
31.07.2025.
28.03.2024.
24-UZ-185
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
58.3 panta 4.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
31.07.2025.
28.03.2024.
24-UZ-184
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
58.2 panta 6.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
31.07.2025.
28.03.2024.
24-UZ-183
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
58.1 panta 3.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
31.07.2025.