Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
08.09.2021.
2021-UZD-993
Likums
Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums
14.p. 5.d. 1) un 2)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-98
Saeimas paziņojums
Par 10 522 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5%" turpmāko virzību
Migrēts
Veselības ministrija
01.06.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-878
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.10.2022.
04.11.2021.
21-UZ-119
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420257921; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
19.10.2021.
21-MP-31
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu organizēšanai"
 
Valsts kanceleja
02.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-150
Rīkojums
2021-MK.RIK-45, 22.01.2021., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam
4.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2024.
26.11.2021.
21-UZ-289
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420278321; termiņš 15.12.2021.)
Veselības ministrija
03.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2214
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
6.3 p. 1.d.
Satiksmes ministrija
11.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1131
Rīkojums
2020-MK.RIK-345, 25.06.2020., MK rīkojums, Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2024.
23.11.2021.
21-UZ-268
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420273921; termiņš 30.11.2021.)
Veselības ministrija
26.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-211
Rīkojums
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Satiksmes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1171
Likums
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
p.n. 11.p. 1.apakšp.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.10.2020.
08.11.2021.
21-UZ-137
Tiesvedības dokuments
Par lēmuma noraksta nosūtīšanu (Nr. A420260021; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2011-UZD-2897
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 1.p.
Kultūras ministrija
31.12.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-1436
Protokols
2021-MK.PROT-56#55, 17.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.11 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
3.
Labklājības ministrija
20.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-643
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
10.2 p. 4.d.
Satiksmes ministrija
26.04.2021.
03.10.2021.
21-MP-13
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Valsts kanceleja
18.10.2021.
01.11.2021.
21-UZ-80
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr.A420252121; termiņš 03.11.2021.)
Veselības ministrija
01.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1413
Protokols
2021-MK.PROT-55#92, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
3.
Veselības ministrija
31.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-780
Likums
Grozījumi Meža likumā
44.p. 4.d. 3.p. a)
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
11.11.2021.
21-UZ-171
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420263921; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1359
Protokols
2021-MK.PROT-55#73, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai pārbūves finansēšanas iespējām"
2.
Satiksmes ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2393
Protokols
2018-MK.PROT-50#52, 30.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2018 secinājumiem"
4.
Zemkopības ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2020-UZD-129
Protokols
2020-MK.PROT-3#45, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2019.gada 7.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2304
4.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.09.2021.
04.11.2021.
21-UZ-124
Tiesvedības dokuments
FW: Par administratīvās lietas ierosināšanu un pagaidu aizsardzības pieņemšanu (Nr. A420257421; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.