Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
22.12.2022.
22-UZ-1162
Protokols
Ministru kabineta 20.12.2022. sēdes protokols Nr. 66
7. § 3.
Ekonomikas ministrija
22.01.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-689
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 8.2 p.
Izglītības un zinātnes ministrija
05.05.2021.
20.04.2023.
23-UZ-179
Likums
Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"
4.3 panta 6.daļa
Finanšu ministrija
31.07.2023.
13.04.2023.
23-MP-67
Tiesību akta lieta
Par investīcijas 2.1.2.1.i. projekta "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" pases apstiprināšanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.04.2023.
25.04.2023.
23-UZ-213
Institūcijas vēstule
Par Datu valsts inspekcijas 2022. gada darbības pārskatu
Tieslietu ministrija
15.06.2023.
26.04.2023.
23-MPI-23
MP iniciatīva
Tieslietu ministrija
02.10.2023.
13.04.2023.
23-MP-64
Tiesību akta lieta
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi
Finanšu ministrija
27.04.2023.
23-MP-75
Valsts kanceleja
03.05.2023.
27.04.2023.
23-UZ-223
Likums
Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"
9.panta 7.daļa
Tieslietu ministrija
27.06.2023.
27.04.2023.
23-UZ-220
Likums
Grozījumi Farmācijas likumā
26.1 panta 2.daļa
Veselības ministrija
27.06.2023.
27.04.2023.
23-UZ-222
Likums
Grozījumi Farmācijas likumā
29.panta 3.daļa
Veselības ministrija
27.06.2023.
27.04.2023.
23-UZ-221
Likums
Grozījumi Farmācijas likumā
26.3 panta 4.daļa
Veselības ministrija
27.06.2023.
27.04.2023.
23-UZ-218
Likums
Grozījumi Farmācijas likumā
5.panta 15.punkts
Veselības ministrija
27.06.2023.
27.04.2023.
23-UZ-219
Likums
Grozījumi Farmācijas likumā
5.panta 27.punkts
Veselības ministrija
27.06.2023.
22.03.2023.
23-UZ-119
Tiesvedības dokuments
Par sprieduma lietā Nr. 2022-05-01 nosūtīšanu ( „Par Civilprocesa likuma 43.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”)
Tieslietu ministrija
22.06.2023.
04.04.2022.
22-UZ-357
Institūcijas vēstule
Par spriedumu lietā Nr.2021-23-01 ("Par Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 32.panta ceturtās un astotās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.pantam")
Tieslietu ministrija
04.07.2022.
04.11.2022.
22-UZ-1058
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
pārejas noteikumu 112.punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
04.01.2023.
08.09.2021.
2019-UZD-522
Likums
Ieroču aprites likums
27.p. 6.d. 1.p.
Veselības ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2019-UZD-523
Likums
Ieroču aprites likums
27.p. 6.d. 2.p.
Veselības ministrija
31.12.2019.
18.04.2023.
23-MP-62
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 732 "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis"
Tieslietu ministrija
03.05.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-2394
Protokols
2018-MK.PROT-50#52, 30.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2018 secinājumiem"
5.
Ekonomikas ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2021-UZD-924
Protokols
2021-MK.PROT-44#30, 27.05.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par ietekmes izvērtēšanas sistēmas pilnveidi"
3.
Valsts kanceleja
01.08.2022.
19.09.2022.
22-UZ-915
Protokols
Ministru kabineta 17.09.2022. sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 47
1. § 2.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.02.2023.
18.04.2023.
23-UZ-190
Likums
Valsts aizsardzības dienesta likums
28.panta 1.daļa
Aizsardzības ministrija
18.06.2023.
18.04.2023.
23-UZ-192
Likums
Valsts aizsardzības dienesta likums
30.panta 2.daļa
Aizsardzības ministrija
18.06.2023.