Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-1427
Rīkojums
2021-MK.RIK-577, 17.08.2021., MK rīkojums, Par Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam
4.
Labklājības ministrija
31.12.2023.
21.05.2024.
24-UZ-249
Institūcijas vēstule
Par 24.04.2024.komisijas sēdē skatīto jautājumu "Tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanas izvērtējums" (23-TA-632)
Tieslietu ministrija
20.06.2024.
26.12.2023.
23-UZ-710
Protokols
Ministru kabineta 19.12.2023. sēdes protokols Nr. 62
52. § 6.
Veselības ministrija
27.02.2024.
08.09.2023.
23-UZ-447
Protokols
Ministru kabineta 05.09.2023. sēdes protokols Nr. 43
23. § 4.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2023.
23.02.2024.
24-UZ-84
Protokols
Ministru kabineta 20.02.2024. sēdes protokols Nr. 8
51. § 2.
Valsts kanceleja
30.04.2024.
23.05.2024.
24-MP-72
Atzinums
Par Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanas plānu 2024.-2027. gadam
Labklājības ministrija
06.06.2024.
28.03.2024.
24-UZ-187
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
78.panta 1.1 daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
01.05.2024.
24.01.2022.
22-UZ-44
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 3
34. § 4.
Zemkopības ministrija
31.01.2024.
28.03.2024.
24-UZ-195
Protokols
Ministru kabineta 26.03.2024. sēdes protokols Nr. 13
59. § 5.
Finanšu ministrija
31.05.2026.
24-MPI-11
Satiksmes ministrija
28.05.2024.
21.05.2024.
24-UZ-276
Institūcijas vēstule
Par Latvijas pilsoņu iniciatīvām
Izglītības un zinātnes ministrija
13.06.2024.
03.05.2024.
24-MP-67
Tiesību akta lieta
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
Izglītības un zinātnes ministrija
20.05.2024.
13.03.2024.
24-UZ-109
Protokols
Ministru kabineta 12.03.2024. sēdes protokols Nr. 11
40. § 3.
Finanšu ministrija
13.05.2024.
27.05.2024.
24-UZ-288
Protokols
Ministru kabineta 21.05.2024. sēdes protokols Nr. 21
38. § 6.
Veselības ministrija
31.12.2025.
27.05.2024.
24-UZ-287
Protokols
Ministru kabineta 21.05.2024. sēdes protokols Nr. 21
38. § 4.
Veselības ministrija
31.12.2024.
24-MP-68
Valsts kanceleja
14.06.2024.
28.03.2024.
24-UZ-176
Likums
Grozījumi Zinātniskās darbības likumā
pārejas noteikumu 42.punkta 1)
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2024.
08.09.2021.
2017-UZD-1799
Noteikumi
2017-MK.NOT-353, 20.06.2017., MK noteikumi, Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība
14.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.05.2025.
30.05.2024.
24-UZ-294
Protokols
Ministru kabineta 28.05.2024. sēdes protokols Nr. 22
44. § 4.1.
Finanšu ministrija
31.07.2024.
14.05.2024.
24-UZ-274
Institūcijas vēstule
Par finansējuma piešķiršanu Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles avārijas darbiem un Aglonas bazilikas svētceļnieku komunikācijas centra ēkas siltināšanai
Kultūras ministrija
06.06.2024.
11.11.2021.
21-UZ-211
Rīkojums
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Satiksmes ministrija
31.12.2022.
02.03.2023.
23-MPI-8
MP iniciatīva
Grozījumi Saeimas kārtības rullī
Valsts kanceleja
01.03.2025.
06.06.2024.
24-UZ-311
Protokols
Valsts sekretāru 06.06.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 19
1. § 5.
Ekonomikas ministrija
01.07.2025.
07.06.2024.
24-UZ-314
Rīkojums
Ministru kabineta 07.06.2024. Rīkojuma projekts Nr. 376 Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju
13.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.08.2024.
24-MP-79
Valsts kanceleja
21.06.2024.