Ministrijām dotie uzdevumi

04.02.2022.
22-UZ-94
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 5
30. § 3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.09.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-2511
Noteikumi
2014-MK.NOT-391, 08.07.2014., MK noteikumi, Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība
40.
Finanšu ministrija
01.06.2025.
07.06.2024.
24-MP-80
Atzinums
Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas rīkotajās nodarbībās un pasākumos
Aizsardzības ministrija
21.06.2024.
07.06.2024.
24-UZ-309
Institūcijas vēstule
Par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu “Par samazinātā PVN 12% apmērā ieviešanu sabiedriskajai ēdināšanai” (Nr.411/Lm14)
Finanšu ministrija
10.07.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-1252
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 64.p.
Aizsardzības ministrija
31.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1251
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
10.p. 10.d.
Aizsardzības ministrija
31.03.2022.
28.12.2023.
23-UZ-732
Likums
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā
9.1 panta 2.daļas 3)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.04.2024.
28.12.2023.
23-UZ-731
Likums
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā
9.1 panta 2.daļas 2)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.04.2024.
28.12.2023.
23-UZ-733
Likums
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā
9.1 panta 2.daļas 4)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.04.2024.
28.12.2023.
23-UZ-734
Likums
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā
9.1 panta 2.daļas 5)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.04.2024.
28.12.2023.
23-UZ-735
Likums
Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā
9.1 panta 2.daļas 6)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.04.2024.
12.02.2024.
24-UZ-73
Protokols
Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6
33. § 3.
Finanšu ministrija
01.06.2024.
12.02.2024.
24-UZ-77
Protokols
Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6
33. § 10.
Finanšu ministrija
01.06.2024.
26.01.2024.
24-UZ-38
Protokols
Ministru kabineta 23.01.2024. sēdes protokols Nr. 3
37. § 5.
Aizsardzības ministrija
01.05.2024.
12.01.2024.
24-UZ-11
Protokols
Ministru kabineta 09.01.2024. sēdes protokols Nr. 1
71. § 2.
Ekonomikas ministrija
12.04.2024.
23.12.2023.
23-UZ-705
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
30.panta 4.daļa
Finanšu ministrija
01.07.2024.
12.02.2024.
24-UZ-74
Protokols
Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6
33. § 4.
Finanšu ministrija
01.06.2024.
12.02.2024.
24-UZ-75
Protokols
Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6
33. § 5.
Finanšu ministrija
01.06.2024.
28.03.2024.
24-UZ-174
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 9)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-169
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 4)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-168
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 3)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-167
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 2)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-175
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 10)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-170
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 5)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-173
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 8)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.