Ministrijām dotie uzdevumi

25.10.2021.
21-UZ-67
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 70
34. § 4.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-959
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 36.1 d.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
31.05.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-618
Protokols
2019-MK.PROT-18#33, 09.04.2019., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība"
3.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2020.
10.02.2022.
22-UZ-109
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 6
36. § 5.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
03.03.2022.
02.10.2023.
23-MP-166
Tiesību akta lieta
Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 28. marta rīkojumā Nr. 170 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
05.10.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-992
Likums
Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums
10.p. 7.d.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
08.09.2021.
2014-UZD-3802
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.6.pkt.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
25.11.2021.
21-UZ-288
Likums
Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību
9.panta 4.1 daļa
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2022.
04.07.2024.
24-UZ-408
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
123.panta 3.daļas 4) 
Klimata un enerģētikas ministrija
31.05.2024.
04.07.2024.
24-UZ-407
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
123.panta 3.daļas 3) 
Klimata un enerģētikas ministrija
31.05.2025.
04.07.2024.
24-UZ-406
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
123.panta 3.daļas 2) 
Klimata un enerģētikas ministrija
31.05.2025.
04.07.2024.
24-UZ-405
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
123.panta 3.daļas 1) 
Klimata un enerģētikas ministrija
31.05.2025.
04.07.2024.
24-UZ-404
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
122.panta 3.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
15.07.2024.
04.07.2024.
24-UZ-403
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
122.panta 2.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
15.07.2024.
04.07.2024.
24-UZ-401
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
110.panta 6.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
14.01.2025.
04.07.2024.
24-UZ-400
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.13 panta 2.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
31.08.2024.
04.07.2024.
24-UZ-398
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.9 panta 1.daļas 9)
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.
04.07.2024.
24-UZ-409
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
123.panta 3.daļas 5) 
Klimata un enerģētikas ministrija
31.05.2025.
04.07.2024.
24-UZ-397
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.9 panta 1.daļas 8)
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.
04.07.2024.
24-UZ-396
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.9 panta 1.daļas 7)
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.
04.07.2024.
24-UZ-395
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.9 panta 1.daļas 6)
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.
04.07.2024.
24-UZ-394
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.9 panta 1.daļas 5)
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.
04.07.2024.
24-UZ-393
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.9 panta 1.daļas 4)
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.
04.07.2024.
24-UZ-392
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.9 panta 1.daļas 3)
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.
04.07.2024.
24-UZ-391
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.9 panta 1.daļas 2)
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.