Ministrijām dotie uzdevumi

04.07.2024.
24-UZ-390
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.9 panta 1.daļas 1)
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.
04.07.2024.
24-UZ-389
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.5 panta 7.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.
04.07.2024.
24-UZ-388
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.4 panta 5.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.
04.07.2024.
24-UZ-387
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.4 panta 2.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
15.07.2024.
04.07.2024.
24-UZ-386
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.3 panta 6.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.
04.07.2024.
24-UZ-410
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
124.panta 5.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.
04.07.2024.
24-UZ-385
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.1 panta 3.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2024.
04.07.2024.
24-UZ-384
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
58.1 panta 1.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
15.07.2024.
04.07.2024.
24-UZ-383
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
49.1 panta 3.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
14.01.2025.
04.07.2024.
24-UZ-382
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
49.1 panta 1.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
15.07.2024.
10.06.2022.
22-UZ-625
Protokols
Ministru kabineta 07.06.2022. sēdes protokols Nr. 30
29. § 4.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
30.06.2024.
24.05.2022.
22-UZ-581
Likums
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
4.panta 2.daļa
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2022.
20.07.2022.
22-UZ-777
Protokols
Ministru kabineta 14.07.2022. sēdes protokols Nr. 36
42. § 5.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2022.
05.07.2024.
24-UZ-415
Likums
Grozījums Izglītības likumā
52.panta 5.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
18.07.2024.
16.06.2022.
22-UZ-632
Likums
Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā
23.panta 3.daļa
Aizsardzības ministrija
16.08.2022.
11.01.2024.
24-UZ-9
Rīkojums
Ministru kabineta 11.01.2024. Rīkojuma projekts Nr. 2758 Par atklātu konkursu, lai izvirzītu pretendentus ievēlēšanai Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību konsultatīvajā komitejā
5.
Ārlietu ministrija
11.03.2024.
28.06.2024.
24-MP-85
Tiesību akta lieta
Par 2023. gadā spēkā esošo kadastrālo vērtību un kadastrālās vērtēšanas metodikas izmantošanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam 2025. gadam
Tieslietu ministrija
12.07.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-475
Likums
Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"
12.2 p. 3.d. 2)
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-474
Likums
Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"
12.2 p. 3.d. 1)
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2021.
26.12.2023.
23-UZ-711
Protokols
Ministru kabineta 19.12.2023. sēdes protokols Nr. 62
63. § 3.
Labklājības ministrija
31.03.2024.
13.03.2024.
24-UZ-108
Protokols
Ministru kabineta 12.03.2024. sēdes protokols Nr. 11
39. § 3.3.
Finanšu ministrija
13.05.2024.
28.03.2024.
24-UZ-194
Protokols
Ministru kabineta 26.03.2024. sēdes protokols Nr. 13
59. § 4.
Satiksmes ministrija
28.05.2024.
07.12.2023.
23-UZ-660
Protokols
Ministru kabineta 05.12.2023. sēdes protokols Nr. 60
70. § 7.
Klimata un enerģētikas ministrija
21.06.2024.
28.03.2024.
24-UZ-162
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.4 panta 2.daļas 4)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-160
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.4 panta 2.daļas 2)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.