Ministrijām dotie uzdevumi

28.03.2024.
24-UZ-159
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.4 panta 2.daļas 1)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-163
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.4 panta 2.daļas 5)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-161
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.4 panta 2.daļas 3)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
04.11.2022.
22-UZ-1049
Likums
Grozījumi Dzelzceļa likumā
31.panta 1.daļas 13)
Satiksmes ministrija
04.01.2023.
21.03.2024.
24-UZ-133
Protokols
Ministru kabineta 19.03.2024. sēdes protokols Nr. 12
39. § 2.
Labklājības ministrija
21.05.2024.
24-UZ-379
23.1 pants
Tieslietu ministrija
01.07.2024.
13.06.2024.
24-UZ-291
Institūcijas vēstule
Par nepieciešamību izveidot Latvijas ūdeņu ilgtspējas ceļa karti
Klimata un enerģētikas ministrija
07.08.2024.
28.03.2024.
24-UZ-164
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.4 panta 2.daļas 6)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-165
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.4 panta 2.daļas 7)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
04.07.2024.
24-UZ-413
Protokols
Ministru kabineta 02.07.2024. sēdes protokols Nr. 27
38. § 3.
Zemkopības ministrija
02.09.2024.
08.09.2021.
2008-UZD-5129
Noteikumi
2008-MK.NOT-995, 02.12.2008., MK noteikumi, Kārtība, kādā tiek sagatavots un apstiprināts Latvijas Republikas nostājas projekts un nodrošināta Latvijas Republikas pārstāvība Eiropas Kopienu Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā
4.
Tieslietu ministrija
01.03.2025.
17.06.2024.
24-MP-82
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 58 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā"
Iekšlietu ministrija
02.07.2024.
13.03.2024.
24-UZ-105
Protokols
Ministru kabineta 12.03.2024. sēdes protokols Nr. 11
20. § 8.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
30.03.2024.
28.03.2024.
24-UZ-155
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.3 panta 3.daļas 1)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-158
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.3 panta 3.daļas 4)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-156
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.3 panta 3.daļas 2)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-157
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.3 panta 3.daļas 3)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
04.04.2024.
24-MPI-7
MP iniciatīva
Par dienesta pārbaudi
Tieslietu ministrija
30.05.2024.
08.07.2024.
24-MP-89
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu noteikumi"
Klimata un enerģētikas ministrija
22.07.2024.
09.07.2024.
24-UZ-469
Likums
Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā
61.2 panta 5.daļa
Tieslietu ministrija
01.07.2025.
28.03.2024.
24-UZ-139
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
16.1 panta 1)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-140
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
16.1 panta 2)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
09.07.2024.
24-UZ-467
Likums
Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā
12.1 panta 6.daļa
Tieslietu ministrija
01.03.2025.
20.03.2024.
24-UZ-131
Noteikumi
Ministru kabineta 19.03.2024. Noteikumu projekts Nr. 2823 Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra noteikumos Nr. 619 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" īstenošanas noteikumi"
16.
Izglītības un zinātnes ministrija
20.05.2024.
05.07.2024.
24-MP-88
Atzinums
Aktualizētais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam
Klimata un enerģētikas ministrija
19.07.2024.