Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2017-UZD-2555
Rīkojums
2017-MK.RIK-525, 21.09.2017., MK rīkojums, Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai
2.
Finanšu ministrija
01.05.2021.
05.11.2021.
21-UZ-122
Tiesvedības dokuments
Par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu (Nr. A420257721; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2015-UZD-1992
Likums
Statistikas likums
22.p.4.d.
Ekonomikas ministrija
01.06.2028.
11.11.2021.
21-UZ-175
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420264521; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2084
Protokols
2020-MK.PROT-81#7, 08.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Veselības nozares kapacitātes celšana un noturības stiprināšana Covid-19 apstākļos Latvijā"
2.
Veselības ministrija
01.02.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-2213
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
57.1 p. 5.d.
Satiksmes ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-2266
Likums
Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums
19.p.
Aizsardzības ministrija
28.02.2021.
06.12.2021.
21-UZ-303
Institūcijas vēstule
Par informatīvo ziņojumu (“Samazinām PVN pārtikas produktiem” (Nr.719/Lm13)
Zemkopības ministrija
01.06.2022.
16.11.2021.
21-UZ-267
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420274321; termiņš 26.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-212
Rīkojums
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Satiksmes ministrija
31.12.2024.
12.11.2021.
21-UZ-199
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu A420267221 (termiņš 25.11.2021.)
Veselības ministrija
17.11.2021.
08.09.2021.
2007-UZD-3033
Likums
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums
5.p.2.d.
Zemkopības ministrija
20.12.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-1180
Likums
Grāmatvedības likums
6.p. 7.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2894
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 5.p.
Kultūras ministrija
15.09.2022.
23.11.2021.
21-MP-45
Tiesību akta lieta
Par Latvijas valsts kredītreitingu ietekmējošiem faktoriem un priekšlikumiem kredītreitinga pozitīvas virzības veicināšanai
Valsts kanceleja
07.12.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-67
Rīkojums
2019-MK.RIK-7, 09.01.2019., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"
20.tabula 1.p.
Iekšlietu ministrija
30.11.2023.
16.11.2021.
21-MP-19
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
Veselības ministrija
02.12.2021.
08.09.2021.
2010-UZD-2546
Protokols
2010-MK.PROT-31#23, 15.06.2010., MK sēdes protokollēmums, Par Ministru kabineta 2009.gada 15.janvāra rīkojuma Nr.14 "Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi
4.p.
Valsts kanceleja
01.07.2017.
11.11.2021.
21-UZ-177
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420264921; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-516
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.1.2.
Tieslietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2009-UZD-5862
Noteikumi
2009-MK.NOT-1216, 20.10.2009., MK noteikumi, Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja pieteikuma un līguma izpildes pārskata sniegšanu
3.6.
Finanšu ministrija
15.02.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-1141
Likums
Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums
5.p.2.d.
Kultūras ministrija
30.04.2021.
31.01.2022.
22-UZ-54
Likums
Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā
6.1 panta 7.daļa
Aizsardzības ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-345
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
7.3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.07.2021.