Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
12.11.2021.
21-UZ-199
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu A420267221 (termiņš 25.11.2021.)
Veselības ministrija
17.11.2021.
08.09.2021.
2007-UZD-3033
Likums
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums
5.p.2.d.
Zemkopības ministrija
20.12.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-1180
Likums
Grāmatvedības likums
6.p. 7.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2894
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 5.p.
Kultūras ministrija
15.09.2022.
23.11.2021.
21-MP-45
Tiesību akta lieta
Par Latvijas valsts kredītreitingu ietekmējošiem faktoriem un priekšlikumiem kredītreitinga pozitīvas virzības veicināšanai
Valsts kanceleja
07.12.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-67
Rīkojums
2019-MK.RIK-7, 09.01.2019., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"
20.tabula 1.p.
Iekšlietu ministrija
30.11.2023.
16.11.2021.
21-MP-19
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
Veselības ministrija
02.12.2021.
08.09.2021.
2010-UZD-2546
Protokols
2010-MK.PROT-31#23, 15.06.2010., MK sēdes protokollēmums, Par Ministru kabineta 2009.gada 15.janvāra rīkojuma Nr.14 "Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi
4.p.
Valsts kanceleja
01.07.2017.
11.11.2021.
21-UZ-177
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420264921; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-516
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.1.2.
Tieslietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1141
Likums
Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums
5.p.2.d.
Kultūras ministrija
30.04.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-345
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
7.3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.07.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1596
Protokols
2020-MK.PROT-51#55, 02.09.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam"
7.
Veselības ministrija
01.08.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2041
Protokols
2020-MK.PROT-77#66, 01.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi"
4.
Iekšlietu ministrija
01.03.2021.
14.10.2021.
21-UZ-45
Tiesvedības dokuments
Par lietas Nr.2021-40-0103 ierosināšanu
Iekšlietu ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1412
Protokols
2021-MK.PROT-55#69, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē"
5.
Aizsardzības ministrija
01.07.2023.
12.11.2021.
21-UZ-207
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu A420267121 (termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
15.11.2021.
21-MP-47
Tiesību akta lieta
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Satiksmes ministrija
01.12.2021.
04.11.2021.
21-UZ-128
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420259121; termiņš 1 mēnesis)
Veselības ministrija
24.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-56
Likums
Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā
p.n. 34.p.
Satiksmes ministrija
30.10.2021.
23.12.2021.
21-UZ-394
Likums
Grozījumi Militārā dienesta likumā
17.panta 9.daļa
Aizsardzības ministrija
23.02.2022.
09.10.2021.
21-UZ-35
Institūcijas vēstule
Par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām (skat. DAUKS Nr. 2021-TA-581)
Labklājības ministrija
13.10.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1580
Protokols
2020-MK.PROT-51#35, 02.09.2020., MK sēdes protokollēmums, Plāna projekts "Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.09.2021.
08.02.2022.
22-MP-15
Tiesību akta lieta
Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju
Zemkopības ministrija
22.02.2022.