Ministrijām dotie uzdevumi

28.03.2024.
24-UZ-189
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Plāna projekts Nr. 2006 Par Ainavu politikas ieviešanas plānu 2024.–2027. gadam
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.11.2028.
28.03.2024.
24-UZ-188
Rīkojums
Ministru kabineta 28.03.2024. Plāna projekts Nr. 2006 Par Ainavu politikas ieviešanas plānu 2024.–2027. gadam
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.11.2026.
21.10.2021.
21-UZ-53
Likums
Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"
38.panta 7.daļa
Finanšu ministrija
01.10.2023.
28.03.2024.
24-UZ-149
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.2 panta 4.daļas 2)
Zemkopības ministrija
01.01.2025.
28.03.2024.
24-UZ-148
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.2 panta 4.daļas 1)
Zemkopības ministrija
01.01.2025.
28.03.2024.
24-UZ-146
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.2 panta 3.daļas 3)
Zemkopības ministrija
01.01.2025.
28.03.2024.
24-UZ-145
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.2 panta 3.daļas 2)
Zemkopības ministrija
01.01.2025.
28.03.2024.
24-UZ-144
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.2 panta 3.daļas 1)
Zemkopības ministrija
01.01.2025.
28.03.2024.
24-UZ-143
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
16.1 panta 5)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-141
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
16.1 panta 3)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-142
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
16.1 panta 4)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
26.03.2024.
24-MP-42
Atzinums
Noteikumi par kārtību, kādā apgūstamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu
Labklājības ministrija
11.04.2024.
25.10.2021.
21-UZ-68
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 70
34. § 5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2022.
28.03.2024.
24-UZ-170
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 5)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-169
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 4)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-168
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 3)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-167
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 2)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-166
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
39.1 panta 3.daļas 1)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-139
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
16.1 panta 1)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-164
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.4 panta 2.daļas 6)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-177
Likums
Grozījumi Zinātniskās darbības likumā
pārejas noteikumu 42.punkta 2)
Izglītības un zinātnes ministrija
31.01.2027.
28.03.2024.
24-UZ-161
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.4 panta 2.daļas 3)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-159
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.4 panta 2.daļas 1)
Zemkopības ministrija
01.07.2024.
28.03.2024.
24-UZ-154
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.2 panta 4.daļas 7)
Zemkopības ministrija
01.01.2025.
28.03.2024.
24-UZ-153
Likums
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
18.2 panta 4.daļas 6)
Zemkopības ministrija
01.01.2025.