Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-998
Noteikumi
2021-MK.NOT-359, 08.06.2021., MK noteikumi, Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
3. (3.2.)
Finanšu ministrija
15.09.2024.
15.03.2024.
24-MP-41
Tiesību akta lieta
Par Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora virzību uz klimatneitralitāti
Klimata un enerģētikas ministrija
02.04.2024.
24.03.2023.
23-UZ-130
Protokols
Ministru kabineta 21.03.2023. sēdes protokols Nr. 15
33. § 4.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.11.2023.
18.04.2023.
23-UZ-183
Likums
Valsts aizsardzības dienesta likums
5.panta 1.daļa
Aizsardzības ministrija
18.06.2023.
07.11.2022.
22-UZ-1104
Protokols
Ministru kabineta 02.11.2022. sēdes protokols Nr. 55
40. § 5.2.
Satiksmes ministrija
07.01.2023.
08.09.2021.
2014-UZD-1555
Likums
Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums
17.p.1.d
Finanšu ministrija
01.03.2025.
2021-UZD-691
14.p. 46.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.07.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-1986
Protokols
2018-MK.PROT-40#21, 28.08.2018., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""
6.
Satiksmes ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1988
Rīkojums
2020-MK.RIK-696, 24.11.2020., MK rīkojums, Par Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnēm 2020.–2030.gadam
3. (3.1.)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2025.
30.09.2021.
21-UZ-28
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 65
6. § 5.
Kultūras ministrija
30.06.2024.
30.09.2021.
21-UZ-17
Institūcijas vēstule
Par informācijas sniegšanu (administratīvā lieta Nr. A42020018; DAUKS Nr. 2020-TA-464)
Satiksmes ministrija
07.10.2021.
04.11.2021.
21-UZ-118
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420256421; termiņš 08.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
07.07.2022.
22-UZ-720
Protokols
Ministru kabineta 05.07.2022. sēdes protokols Nr. 35
81. § 3.
Tieslietu ministrija
01.12.2022.
23.12.2023.
23-UZ-707
Likums
Grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā
2.panta 1.daļas 11)
Aizsardzības ministrija
31.12.2027.
31.03.2022.
22-UZ-332
Protokols
Valsts sekretāru 31.03.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 11
1. § 3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.05.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-1349
Rīkojums
2019-MK.RIK-380, 17.07.2019., MK rīkojums, Par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam
5.
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2026.
08.09.2021.
2017-UZD-2133
Likums
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
p.n.38.p.
Finanšu ministrija
30.11.2021.
21.03.2022.
22-UZ-223
Protokols
Ministru kabineta 17.03.2022. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 16
1. § 4.
Iekšlietu ministrija
21.05.2022.
25.04.2022.
22-UZ-436
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 13.punkts
Labklājības ministrija
31.12.2026.
23-UZ-742
12.2 panta 5.daļa
Iekšlietu ministrija
01.01.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-521
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.2.5.
Pārresoru koordinācijas centrs
31.12.2021.
20.07.2022.
22-UZ-766
Protokols
Ministru kabineta 14.07.2022. sēdes protokols Nr. 36
42. § 4.
Ekonomikas ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2017-UZD-2476
Protokols
2017-MK.PROT-45#25, 12.09.2017., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2018.
25.04.2023.
23-UZ-213
Institūcijas vēstule
Par Datu valsts inspekcijas 2022. gada darbības pārskatu
Tieslietu ministrija
15.06.2023.
31.10.2022.
22-UZ-1029
Likums
Interešu pārstāvības atklātības likums
4.panta 7.daļas 2)
Tieslietu ministrija
01.09.2023.