Ministrijām dotie uzdevumi

28.02.2022.
22-UZ-147
Protokols
Ministru kabineta 24.02.2022. ārkārtas sēdes protokols Nr. 10
Iekšlietu ministrija
03.03.2022.
16.11.2021.
21-UZ-267
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420274321; termiņš 26.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
08.11.2021.
21-UZ-146
Likums
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā
7.3 panta 8.daļa
Veselības ministrija
08.01.2022.
11.11.2021.
21-UZ-212
Rīkojums
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Satiksmes ministrija
31.12.2024.
12.11.2021.
21-UZ-199
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu A420267221 (termiņš 25.11.2021.)
Veselības ministrija
17.11.2021.
08.11.2021.
21-UZ-151
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 73
Iekšlietu ministrija
01.01.2026.
23.12.2021.
21-UZ-395
Likums
Grozījumi Militārā dienesta likumā
17.panta 10.daļa
Aizsardzības ministrija
23.02.2022.
08.09.2021.
2007-UZD-3033
Likums
Ģenētiski modificēto organismu aprites likums
5.p.2.d.
Zemkopības ministrija
20.12.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-1180
Likums
Grāmatvedības likums
6.p. 7.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2894
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 5.p.
Kultūras ministrija
15.09.2022.
23.11.2021.
21-MP-45
Tiesību akta lieta
Par Latvijas valsts kredītreitingu ietekmējošiem faktoriem un priekšlikumiem kredītreitinga pozitīvas virzības veicināšanai
Valsts kanceleja
07.12.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-67
Rīkojums
2019-MK.RIK-7, 09.01.2019., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"
20.tabula 1.p.
Iekšlietu ministrija
30.11.2023.
28.01.2022.
22-UZ-60
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 4
Aizsardzības ministrija
30.06.2023.
23.09.2021.
21-UZ-13
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62
Veselības ministrija
24.11.2021.
16.11.2021.
21-MP-19
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
Veselības ministrija
02.12.2021.
08.09.2021.
2010-UZD-2546
Protokols
2010-MK.PROT-31#23, 15.06.2010., MK sēdes protokollēmums, Par Ministru kabineta 2009.gada 15.janvāra rīkojuma Nr.14 "Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi
4.p.
Valsts kanceleja
01.07.2017.
04.02.2022.
22-UZ-94
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 5
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.02.2023.
29.11.2021.
21-UZ-294
Likums
Grozījumi Civilprocesa likumā
39.panta 2.daļa
Tieslietu ministrija
29.01.2022.
11.11.2021.
21-UZ-177
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420264921; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-516
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.1.2.
Tieslietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2009-UZD-5862
Noteikumi
2009-MK.NOT-1216, 20.10.2009., MK noteikumi, Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja pieteikuma un līguma izpildes pārskata sniegšanu
3.6.
Finanšu ministrija
15.02.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-1141
Likums
Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums
5.p.2.d.
Kultūras ministrija
30.04.2021.
31.01.2022.
22-UZ-54
Likums
Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā
6.1 panta 7.daļa
Aizsardzības ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-345
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
7.3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.07.2021.