Ministrijām dotie uzdevumi

17.11.2023.
23-MP-199
Tiesību akta lieta
Par konceptu nepieciešamajiem pasākumiem, lai pilnveidotu korupcijas novēršanu un apkarošanu ministriju padotības iestādēs un nodrošinātu ātru, taisnīgu un efektīvu kriminālprocesu norisi un lietderīgu izmeklēšanas iestāžu resursu izmantošanu
Iekšlietu ministrija
20.12.2023.
10.01.2023.
23-MP-4
Tiesību akta lieta
Par apropriācijas pārdali
Klimata un enerģētikas ministrija
13.01.2023.
27.09.2021.
21-MP-9
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
Satiksmes ministrija
11.10.2021.
03.10.2023.
23-MP-165
Tiesību akta lieta
Par Ministru kabineta 2023. gada 1. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 29 51. §) 3. punktā ietvertajiem uzdevumiem
Ekonomikas ministrija
17.10.2023.
06.12.2021.
21-MP-55
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" valsts galvotā aizdevuma projekta "VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" attīstība" izpildi"
Valsts kanceleja
20.12.2021.
26.05.2023.
23-MP-95
Tiesību akta lieta
Par Lailas Spaliņas atbrīvošanu no Ventspils brīvostas valdes locekļa amata un Ivara Landmaņa iecelšanu Ventspils brīvostas valdes locekļa amatā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.06.2023.
04.11.2022.
22-MP-127
Atzinums
Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro investīciju atbalsta likums
Ekonomikas ministrija
21.11.2022.
13.04.2023.
23-MP-67
Tiesību akta lieta
Par investīcijas 2.1.2.1.i. projekta "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" pases apstiprināšanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.04.2023.
23-MP-118
Valsts kanceleja
11.08.2023.
11.01.2024.
24-MP-2
Tiesību akta lieta
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 298 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.01.2024.
22-MP-143
Valsts kanceleja
02.01.2023.
06.12.2021.
21-MP-53
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" valsts galvotā aizdevuma projekta "Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecība" izpildi"
Valsts kanceleja
20.12.2021.
11.02.2022.
22-MP-22
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.04.2022.
20.05.2022.
22-UZ-567
Likums
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
48.panta 11.daļas 1)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
17.03.2022.
22-UZ-203
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
7.panta 155) punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2023.
12.02.2024.
24-UZ-69
Protokols
Ministru kabineta 06.02.2024. sēdes protokols Nr. 6
23. § 4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2024.
15.11.2021.
21-UZ-252
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420272121; termiņš 24.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
06.10.2022.
22-UZ-967
Protokols
Ministru kabineta 04.10.2022. sēdes protokols Nr. 51
33. § 5.
Kultūras ministrija
06.12.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-735
Protokols
2018-MK.PROT-16#26, 20.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2019.
08.09.2021.
2021-UZD-1412
Protokols
2021-MK.PROT-55#69, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē"
5.
Aizsardzības ministrija
01.07.2023.
12.11.2021.
21-UZ-207
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu A420267121 (termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
12.10.2023.
23-UZ-509
Rīkojums
Ministru kabineta 12.10.2023. Konceptuālā ziņojuma projekts Nr. 1793 Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai
6.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.07.2024.
08.09.2021.
2007-UZD-2958
Likums
Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos
10.p.1.d.6.p.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.06.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-515
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
3.
Finanšu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1235
Protokols
2021-MK.PROT-51#93, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" (2021-2027) informatīvā biroja darbības īstenošanu"
4.
Kultūras ministrija
01.06.2022.