Ministrijām dotie uzdevumi

11.11.2021.
21-UZ-191
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420265821; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
17.03.2022.
22-UZ-190
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
7.panta 4) punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1576
Protokols
2021-MK.PROT-60#32, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu"
3.
Finanšu ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-472
Likums
Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"
12.1 p. 6.d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2021.
06.12.2021.
21-UZ-319
Rīkojums
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Zemkopības ministrija
06.02.2023.
08.11.2021.
21-UZ-133
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A20259821; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-2951
Rīkojums
2016-MK.RIK-692, 17.11.2016., MK rīkojums, Par Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
08.09.2021.
2018-UZD-1434
Protokols
2018-MK.PROT-27#33, 05.06.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajiem risinājumiem prakses uzlabošanai darbā ar dzimumnoziegumos un vardarbībā cietušajiem bērniem kriminālprocesā"
7.
Labklājības ministrija
31.12.2021.
11.11.2021.
21-UZ-166
Tiesvedības dokuments
Par lēmuma, pieteikuma un lūguma nosūtīšanu lietā Nr. A420262321 (termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-757
Rīkojums
2020-MK.RIK-231, 30.04.2020., MK rīkojums, Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai
5.2
Kultūras ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-3803
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.2.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2015.
08.09.2021.
2021-UZD-769
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 59.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.12.2021.
08.11.2021.
21-UZ-141
Likums
Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
17.panta 1.daļa
Finanšu ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-931
Rīkojums
2021-MK.RIK-360, 31.05.2021., MK rīkojums, Par programmas projektu "ESF+ programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam"
5.
Labklājības ministrija
01.03.2025.
08.09.2021.
2021-UZD-1562
Rīkojums
2021-MK.RIK-624-IP, 02.09.2021., MK rīkojums, Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
4.
Veselības ministrija
04.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-42
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
Migrēts
Veselības ministrija
25.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-608
Protokols
2020-MK.PROT-17#25, 24.03.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 74.§) "Informatīvais ziņojums "Par noteiktā daudzuma vienību pārdošanas līguma izpildi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-868
Protokols
2021-MK.PROT-42#24, 18.05.2021., MK sēdes protokollēmums, Atbildes projekts tiesībsargam (par vienreizējo pabalstu)
2.
Labklājības ministrija
27.05.2021.
17.03.2022.
22-UZ-193
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
7.panta 7) punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.
11.11.2021.
21-UZ-172
Tiesvedības dokuments
Par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu (Nr. A420263421; termiņš 1 mēnesis)
Veselības ministrija
15.11.2021.
23.11.2021.
21-UZ-276
Tiesvedības dokuments
Par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu (Nr. A420276021; termiņš 02.12.2021.)
Veselības ministrija
26.11.2021.
08.09.2021.
2015-UZD-1842
Rīkojums
2015-MK.RIK-333, 29.06.2015., MK rīkojums, Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.12.2018.
08.09.2021.
2021-UZD-782
Likums
Grozījumi Meža likumā
44.p. 5.d.
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
04.11.2021.
21-UZ-121
Tiesvedības dokuments
Par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu (Nr. A420257321; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
12.11.2021.
21-UZ-205
Institūcijas vēstule
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr.A420268121; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.