Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2013-UZD-1003
Likums
Iekšējā audita likums
10.p.2.d.1.pkt.
Finanšu ministrija
01.06.2023.
08.09.2021.
2005-UZD-2312
Likums
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
4.p.16.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2023.
30.09.2022.
22-UZ-946
Protokols
Ministru kabineta 27.09.2022. sēdes protokols Nr. 49
39. § 3.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.11.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-868
Protokols
2020-MK.PROT-34#21, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai"
3.
Labklājības ministrija
31.12.2020.
16.06.2022.
22-UZ-651
Protokols
Ministru kabineta 14.06.2022. sēdes protokols Nr. 32
20. § 2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.08.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1484
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
p.n. 10.p.
Iekšlietu ministrija
01.11.2023.
17.03.2022.
22-UZ-194
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
7.panta 10) punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2022.
29.10.2021.
21-UZ-81
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 72
23. § 3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.04.2022.
01.12.2021.
21-UZ-302
Likums
Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā
31.panta 3.daļa
Veselības ministrija
01.02.2022.
29.11.2022.
22-UZ-1122
Institūcijas vēstule
Par atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (termiņš 2023.gada 1.marts)
Satiksmes ministrija
16.02.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-2084
Protokols
2020-MK.PROT-81#7, 08.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Veselības nozares kapacitātes celšana un noturības stiprināšana Covid-19 apstākļos Latvijā"
2.
Veselības ministrija
01.02.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1538
Protokols
2021-MK.PROT-58#36, 31.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumā Nr.518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
7.
Veselības ministrija
04.10.2021.
28.04.2022.
22-UZ-482
Protokols
Ministru kabineta 26.04.2022. sēdes protokols Nr. 23
31. § 3.
Veselības ministrija
28.06.2022.
08.09.2021.
2017-UZD-2371
Noteikumi
2016-MK.NOT-563, 18.08.2016., MK noteikumi, Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība
10.
Labklājības ministrija
01.01.2024.
29.11.2021.
21-UZ-295
Likums
Grozījumi Administratīvā procesa likumā
21.panta 2.daļa
Tieslietu ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2005-UZD-2308
Likums
Grozījumi Vispārējās izglītības likumā
4.p.12.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.05.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-989
Likums
Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums
6.p. 5.d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
25.04.2022.
22-UZ-429
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 11.punkts
Finanšu ministrija
31.08.2022.
25.04.2022.
22-UZ-430
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 12.punkts
Finanšu ministrija
31.08.2022.
05.12.2022.
22-MP-139
Tiesību akta lieta
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Tieslietu ministrija
19.12.2022.
09.11.2022.
22-UZ-1090
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 2)
Kultūras ministrija
28.02.2023.
09.11.2022.
22-UZ-1076
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 1)
Kultūras ministrija
31.03.2023.
08.09.2021.
2019-UZD-397
Rīkojums
2019-MK.RIK-113, 12.03.2019., MK rīkojums, Par Plānu pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021.gadam
7.
Labklājības ministrija
01.07.2022.
13.10.2022.
22-UZ-984
Protokols
Ministru kabineta 11.10.2022. sēdes protokols Nr. 52
71. § 3.
Ekonomikas ministrija
13.12.2022.