Ministrijām dotie uzdevumi

07.09.2022.
22-UZ-889
Protokols
Ministru kabineta 30.08.2022. sēdes protokols Nr. 43
29. § 3.
Ārlietu ministrija
07.11.2022.
11.05.2022.
22-UZ-543
Protokols
Ministru kabineta 10.05.2022. sēdes protokols Nr. 26
44. § 2.
Ekonomikas ministrija
01.08.2022.
01.12.2022.
22-UZ-1133
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
30. § 3.3.
Finanšu ministrija
30.06.2023.
21.12.2022.
22-MP-144
Tiesību akta lieta
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Tieslietu ministrija
05.01.2023.
24.10.2022.
22-UZ-1012
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
44.1 pants
Satiksmes ministrija
01.01.2023.
13.12.2022.
22-UZ-1148
Rīkojums
Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2023. līdz 2025. gadam
6.
Iekšlietu ministrija
15.09.2025.
02.05.2022.
22-UZ-499
Protokols
Ministru kabineta 29.04.2022. ārkārtas sēdes protokols Nr. 24
1. § 4.
Iekšlietu ministrija
02.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1417
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
14.
Iekšlietu ministrija
28.02.2023.
15.11.2021.
21-UZ-224
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420269521; termiņš 24.11.2021.)
Veselības ministrija
17.11.2021.
28.06.2022.
22-UZ-688
Protokols
Ministru kabineta 21.06.2022. sēdes protokols Nr. 33
83. § 4.
Kultūras ministrija
28.08.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-19
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
21.p.1.d.
Finanšu ministrija
07.02.2023.
08.09.2021.
2013-UZD-972
Likums
Fiskālās disciplīnas likums
16.p.4.d.
Finanšu ministrija
07.02.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-1919
Likums
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums
pn.5.pkt
Finanšu ministrija
07.02.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-1917
Likums
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums
9.p.2.d.
Finanšu ministrija
15.03.2023.
24.10.2022.
22-UZ-1011
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
18.1 panta 1.daļa
Finanšu ministrija
07.02.2023.
01.06.2022.
22-UZ-601
Likums
Grozījumi Informācijas atklātības likumā
10.panta 2.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-874
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Iekšlietu ministrija
30.10.2022.
24.05.2022.
22-UZ-568
Likums
Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā
48.panta 11.daļas 2)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
31.10.2022.
22-UZ-1032
Likums
Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā
44.panta 10.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2023.
01.03.2022.
22-UZ-149
Noteikumi
Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2022.
21.02.2022.
22-UZ-132
Noteikumi
Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām
11.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2022.
24.10.2022.
22-UZ-1004
Institūcijas vēstule
Par komisijas lēmumu (par efektīvu un koordinētu valsts civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmu)
Iekšlietu ministrija
01.12.2022.
08.12.2022.
22-UZ-1146
Protokols
Ministru kabineta 06.12.2022. sēdes protokols Nr. 62
66. § 4.
Izglītības un zinātnes ministrija
08.02.2023.