Ministrijām dotie uzdevumi

09.11.2022.
22-UZ-1086
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 2)
Ekonomikas ministrija
31.03.2023.
09.11.2022.
22-UZ-1072
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 1)
Ekonomikas ministrija
31.03.2023.
23.02.2023.
23-MP-26
Tiesību akta lieta
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi
Aizsardzības ministrija
09.03.2023.
09.11.2022.
22-UZ-1095
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 2)
Veselības ministrija
31.03.2023.
09.11.2022.
22-UZ-1081
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 1)
Veselības ministrija
31.03.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1417
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
14.
Iekšlietu ministrija
31.08.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1418
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
3.
Iekšlietu ministrija
23.11.2021.
24.02.2023.
23-UZ-80
Protokols
Ministru kabineta 23.02.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 11
1. § 6.
Ekonomikas ministrija
01.07.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1571
Protokols
2021-MK.PROT-60#50, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Ierobežotas pieejamības informācija
7.
Ārlietu ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-931
Rīkojums
2021-MK.RIK-360, 31.05.2021., MK rīkojums, Par programmas projektu "ESF+ programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam"
5.
Labklājības ministrija
01.03.2025.
02.03.2023.
23-UZ-84
Likums
Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"
9.3 panta 2.daļa
Ekonomikas ministrija
02.05.2023.
29.03.2022.
22-UZ-264
Protokols
Ministru kabineta 22.03.2022. sēdes protokols Nr. 17
40. § 6.
Ārlietu ministrija
03.05.2022.
31.10.2022.
22-UZ-1029
Likums
Interešu pārstāvības atklātības likums
4.panta 7.daļas 2)
Tieslietu ministrija
01.09.2023.
03.08.2022.
22-UZ-815
Likums
Elektronisko sakaru likums
54.panta 4.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
03.10.2022.
23.11.2021.
21-UZ-281
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 75
60. § 4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.03.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-553
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.1 p. 5.1 d.
Klimata un enerģētikas ministrija
30.09.2024.
08.09.2021.
2005-UZD-2498
Likums
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums
34.p.3.d.
Ekonomikas ministrija
01.07.2023.
21.07.2022.
22-UZ-746
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.12 panta 5.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
21.09.2022.
21.07.2022.
22-UZ-747
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.13 panta 4.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
21.09.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-632
Protokols
2021-MK.PROT-32#38, 08.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019.gadam izpildi"
2.
Iekšlietu ministrija
31.12.2021.
21.07.2022.
22-UZ-748
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.14 panta 2.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
31.03.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-2001
Protokols
2018-MK.PROT-41#28, 04.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Ieroču aprites likums"
6.
Iekšlietu ministrija
31.12.2019.
23.03.2023.
23-UZ-126
Likums
Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam
46.pants
Aizsardzības ministrija
23.05.2023.
23.03.2023.
23-UZ-127
Likums
Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam
47.pants
Kultūras ministrija
23.05.2023.
23.03.2023.
23-UZ-122
Likums
Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam
17.panta 3.daļa
Finanšu ministrija
23.05.2023.