Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2007-UZD-1523
Likums
Grozījumi Elektronisko sakaru likumā
P.n.14.p.
Satiksmes ministrija
01.01.2022.
04.11.2021.
21-UZ-124
Tiesvedības dokuments
FW: Par administratīvās lietas ierosināšanu un pagaidu aizsardzības pieņemšanu (Nr. A420257421; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
01.05.2022.
22-UZ-490
Rīkojums
Par Pasākumu plānu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
15.06.2022.
11.11.2021.
21-UZ-165
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420263021; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
25.10.2022.
22-UZ-1024
Protokols
Ministru kabineta 18.10.2022. sēdes protokols Nr. 53
70. § 4.3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.02.2023.
03.08.2022.
22-UZ-830
Likums
Elektronisko sakaru likums
110.panta 3.daļa
Finanšu ministrija
03.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1299
Rīkojums
2020-MK.RIK-396, 17.07.2020., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem"
3.
Satiksmes ministrija
01.06.2023.
08.11.2021.
21-UZ-137
Tiesvedības dokuments
Par lēmuma noraksta nosūtīšanu (Nr. A420260021; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1171
Likums
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
p.n. 11.p. 1.apakšp.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.10.2020.
30.12.2021.
21-UZ-436
Likums
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
31.panta 5.daļa
Labklājības ministrija
30.06.2022.
18.07.2023.
23-UZ-405
Protokols
Ministru kabineta 13.07.2023. sēdes protokols Nr. 36
62. § 3.
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2023.
15.09.2023.
23-UZ-472
Protokols
Ministru kabineta 12.09.2023. sēdes protokols Nr. 44
72. § 8.
Satiksmes ministrija
30.11.2024.
09.11.2022.
22-UZ-1083
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 1)
Valsts kanceleja
31.03.2023.
28.01.2022.
22-UZ-60
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 4
51. § 3.
Aizsardzības ministrija
30.06.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-530
Protokols
2021-MK.PROT-28#42, 18.03.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"
7.
Izglītības un zinātnes ministrija
18.05.2021.
23.09.2021.
21-UZ-13
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62
36. § 6.
Veselības ministrija
24.11.2021.
21.04.2022.
22-UZ-405
Likums
Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
19.panta 4.daļas 5.punkts
Klimata un enerģētikas ministrija
31.03.2023.
08.09.2021.
2019-UZD-67
Rīkojums
2019-MK.RIK-7, 09.01.2019., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"
20.tabula 1.p.
Iekšlietu ministrija
30.11.2023.
08.09.2021.
2010-UZD-2546
Protokols
2010-MK.PROT-31#23, 15.06.2010., MK sēdes protokollēmums, Par Ministru kabineta 2009.gada 15.janvāra rīkojuma Nr.14 "Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi
4.p.
Valsts kanceleja
01.12.2010.
08.09.2021.
2014-UZD-3576
Likums
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums
30.p.1.d.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.10.2023.
04.11.2021.
21-UZ-120
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu Nr. A420256521 (termiņš 11.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2012-UZD-69
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
31.p. 1.d.
Finanšu ministrija
01.09.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-965
Protokols
2021-MK.PROT-45#46, 01.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība"
2.
Labklājības ministrija
01.01.2022.
11.08.2023.
23-UZ-423
Protokols
Ministru kabineta 08.08.2023. sēdes protokols Nr. 38
1. § 3.
Aizsardzības ministrija
30.06.2025.
14.10.2021.
21-UZ-48
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 69
42. § 7.
Labklājības ministrija
14.12.2021.