Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2023.
23-UZ-452
Protokols
Ministru kabineta 05.09.2023. sēdes protokols Nr. 43
36. § 6.
Klimata un enerģētikas ministrija
08.11.2023.
08.09.2022.
22-UZ-900
Protokols
Ministru kabineta 06.09.2022. sēdes protokols Nr. 44
54. § 4.2.
Aizsardzības ministrija
20.09.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-1000
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.2.p.10.d.
Finanšu ministrija
01.12.2022.
29.09.2023.
23-UZ-492
Protokols
Ministru kabineta 26.09.2023. sēdes protokols Nr. 47
44. § 7.
Veselības ministrija
29.11.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-1619
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
13.1 p. 4.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.12.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-3306
Rīkojums
2015-MK.RIK-743, 30.11.2015., MK rīkojums, Par Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0368 001) Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā (attīstības II posms - būvniecības 2.kārta (10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvieta), 3.kārta (15.korpuss – biroju ēka) un 6.kārta (11.korpuss – sporta komplekss)) būvniecību
5.2.
Iekšlietu ministrija
30.03.2022.
09.05.2023.
23-UZ-246
Rīkojums
Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027. gadam
4.2.
Valsts kanceleja
31.12.2027.
06.09.2022.
22-UZ-882
Institūcijas vēstule
Par energoresursu izmaksu kāpuma kompensāciju (termiņš 19.09.2022.)
Ekonomikas ministrija
09.09.2022.
23.12.2022.
22-UZ-1169
Protokols
Ministru kabineta 20.12.2022. sēdes protokols Nr. 66
76. § 7.
Satiksmes ministrija
01.02.2023.
23.12.2021.
21-UZ-401
Likums
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
14.panta 2.daļa
Labklājības ministrija
23.02.2022.
28.12.2023.
23-UZ-739
Noteikumi
Ministru kabineta 19.12.2023. Noteikumu projekts Nr. 1964 Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi
196.
Tieslietu ministrija
01.01.2025.
27.10.2023.
23-UZ-542
Protokols
Ministru kabineta 24.10.2023. sēdes protokols Nr. 53
59. § 6.
Iekšlietu ministrija
01.06.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-1182
Likums
Grāmatvedības likums
10.p. 3.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-2264
Protokols
2013-MK.PROT-34#37, 11.06.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2017.
08.09.2021.
2011-UZD-2896
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 4.p.
Kultūras ministrija
01.12.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-2564
Likums
Grozījumi Kredītiestāžu likumā
131.1 p. 3.d.
Tieslietu ministrija
01.05.2019.
08.09.2021.
2021-UZD-1539
Protokols
2021-MK.PROT-58#47, 31.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādi izglītības iestādēm"
3.
Aizsardzības ministrija
03.11.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1817
Protokols
2020-MK.PROT-62#23, 20.10.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""
5.
Tieslietu ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-257
Rīkojums
2020-MK.RIK-54, 11.02.2020., MK rīkojums, Par Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plānu 2020.-2021.gadam
3.2.
Veselības ministrija
01.02.2022.
17.05.2022.
22-UZ-559
Likums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
12.panta 2.daļa
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
20.07.2022.
22-UZ-778
Protokols
Ministru kabineta 14.07.2022. sēdes protokols Nr. 36
42. § 6.
Tieslietu ministrija
31.12.2022.
08.09.2022.
22-UZ-897
Protokols
Ministru kabineta 06.09.2022. sēdes protokols Nr. 44
47. § 2.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.03.2023.
28.01.2022.
22-UZ-65
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 4
27. § 12.
Ekonomikas ministrija
28.03.2022.
27.10.2023.
23-UZ-540
Protokols
Ministru kabineta 24.10.2023. sēdes protokols Nr. 53
58. § 6.
Ekonomikas ministrija
30.12.2023.
2016-UZD-2219
4.
Valsts kanceleja
01.09.2017.