Ministrijām dotie uzdevumi

2018-UZD-101
3.
Finanšu ministrija
31.12.2020.
20.04.2023.
23-UZ-179
Likums
Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"
4.3 panta 6.daļa
Finanšu ministrija
31.07.2023.
22.08.2023.
23-UZ-436
Protokols
Ministru kabineta 15.08.2023. sēdes protokols Nr. 40
43. § 43.
Labklājības ministrija
30.05.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-1032
Protokols
2021-MK.PROT-48#6, 15.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405–20 "Būvju tehniskā apsekošana""
2.
Ekonomikas ministrija
31.12.2022.
16.06.2023.
23-UZ-333
Rīkojums
Ministru kabineta 16.06.2023. Rīkojuma projekts Nr. 1463 Par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai
4.1.
Iekšlietu ministrija
01.11.2023.
11.11.2021.
21-UZ-196
Tiesvedības dokuments
Par lēmuma un pieteikuma nosūtīšanu lietā A420266221 (termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-2702
Likums
Nemateriālā kultūras mantojuma likums
9.p.1.d.
Kultūras ministrija
30.06.2018.
08.09.2021.
2020-UZD-37
Likums
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
31.p. 4.d.
Labklājības ministrija
30.06.2020.
06.07.2023.
23-UZ-382
Protokols
Ministru kabineta 04.07.2023. sēdes protokols Nr. 35
16. § 3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2024.
31.10.2022.
22-UZ-1046
Protokols
Ministru kabineta 25.10.2022. sēdes protokols Nr. 54
46. § 2.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
04.11.2022.
22-UZ-1050
Likums
Grozījumi Dzelzceļa likumā
36.panta 2.daļa
Satiksmes ministrija
31.12.2023.
30.03.2022.
22-UZ-309
Rīkojums
Plāns sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai 2022.-2024.gadam
 
5.
Labklājības ministrija
31.12.2024.
30.09.2021.
21-UZ-20
Likums
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
27.panta 5.daļa
Valsts kanceleja
30.11.2021.
30.11.2023.
23-UZ-642
Protokols
Ministru kabineta 28.11.2023. sēdes protokols Nr. 59
37. § 3.
Iekšlietu ministrija
30.01.2024.
08.09.2021.
2019-UZD-1920
Protokols
2019-MK.PROT-50#18, 29.10.2019., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-293
Likums
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
9.p. 2.3 d.
Klimata un enerģētikas ministrija
15.02.2020.
15.12.2021.
21-UZ-366
Rīkojums
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 23. jūlija rīkojumā Nr. 517 "Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai"
5.
Iekšlietu ministrija
31.12.2022.
20.04.2023.
23-UZ-206
Protokols
Ministru kabineta 18.04.2023. sēdes protokols Nr. 20
25. § 11.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.
02.03.2022.
22-UZ-151
Rīkojums
Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam „Kultūrvalsts”
Kultūras ministrija
01.09.2022.
04.10.2021.
21-UZ-30
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 64
36. § 3.
Finanšu ministrija
30.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-883
Likums
Grozījumi Apsardzes darbības likumā
11.p. 7.d. 1)
Iekšlietu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-422
Institūcijas vēstule
Par informatīvo ziņojumu (par cukuru aizstājošo saldinātāju bezalkoholiskajos dzērienos ietekmi uz cilvēka veselību; par akcīzes nodokļa palielinājumu bezalkoholiskajiem dzērieniem un tā iespējamo ietekmi uz Latvijas bezalkoholisko dzērienu ražotājiem)
Migrēts
Zemkopības ministrija
01.12.2023.
30.09.2021.
21-UZ-27
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 65
1. § 4.
Valsts kanceleja
01.07.2023.
13.03.2023.
23-UZ-104
Protokols
Ministru kabineta 07.03.2023. sēdes protokols Nr. 13
31. § 11.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2024.
28.06.2022.
22-UZ-678
Protokols
Ministru kabineta 21.06.2022. sēdes protokols Nr. 33
78. § 7.
Zemkopības ministrija
19.07.2022.