Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
02.06.2022.
22-UZ-614
ESTAPIKS
Grozījumi MK noteikumos Nr.803
Labklājības ministrija
05.04.2024.
22.03.2023.
23-MP-43
Tiesību akta lieta
Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu privatizācijai
Tieslietu ministrija
05.04.2023.
28.03.2023.
23-UZ-135
Likums
Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums
4.panta 2.daļa
Labklājības ministrija
28.06.2025.
08.09.2021.
2021-UZD-997
Rīkojums
2021-MK.RIK-399, 08.06.2021., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanu”
6.
Ekonomikas ministrija
31.07.2022.
09.11.2022.
22-UZ-1094
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 2)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2023.
09.11.2022.
22-UZ-1080
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 1)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2023.
20.03.2023.
23-UZ-113
Rīkojums
Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
15.08.2023.
09.11.2022.
22-UZ-1090
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 2)
Kultūras ministrija
31.03.2023.
09.11.2022.
22-UZ-1076
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 1)
Kultūras ministrija
31.03.2023.
06.04.2022.
22-UZ-373
Protokols
Ministru kabineta 05.04.2022. sēdes protokols Nr. 19
40. § 2.
Zemkopības ministrija
30.03.2023.
02.03.2023.
23-UZ-85
Likums
Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu"
9.7 panta 5.daļa
Ekonomikas ministrija
02.05.2023.
24.03.2023.
23-UZ-132
Protokols
Ministru kabineta 21.03.2023. sēdes protokols Nr. 15
41. § 3.
Ekonomikas ministrija
30.09.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-681
Protokols
2020-MK.PROT-24#48, 14.04.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pakalpojuma attīstību pašvaldībās un turpmāko rīcību šajā jomā"
3.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2024.
26.01.2023.
23-UZ-25
Institūcijas vēstule
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas ieteikumi un uzdevumi Ministru kabinetam saistībā ar civilās aizsardzības jomu
Iekšlietu ministrija
23.02.2023.
30.03.2023.
23-UZ-160
Protokols
Ministru kabineta 28.03.2023. sēdes protokols Nr. 16
38. § 5.
Veselības ministrija
30.05.2023.
30.03.2023.
23-UZ-161
Protokols
Ministru kabineta 28.03.2023. sēdes protokols Nr. 16
44. § 6.
Zemkopības ministrija
15.06.2023.
30.03.2023.
23-MP-53
Tiesību akta lieta
Ministru kabineta atbildes vēstules projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai par likumprojektu "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā" 
Zemkopības ministrija
04.04.2023.
31.10.2022.
22-UZ-1029
Likums
Interešu pārstāvības atklātības likums
4.panta 7.daļas 2)
Tieslietu ministrija
01.09.2023.
03.08.2022.
22-UZ-815
Likums
Elektronisko sakaru likums
54.panta 4.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
03.10.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-553
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.1 p. 5.1 d.
Klimata un enerģētikas ministrija
30.09.2024.
08.09.2021.
2005-UZD-2498
Likums
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums
34.p.3.d.
Ekonomikas ministrija
01.07.2023.
21.07.2022.
22-UZ-746
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.12 panta 5.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
21.09.2022.
21.07.2022.
22-UZ-747
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.13 panta 4.daļa
Klimata un enerģētikas ministrija
21.09.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-632
Protokols
2021-MK.PROT-32#38, 08.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.-2019.gadam izpildi"
2.
Iekšlietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-2001
Protokols
2018-MK.PROT-41#28, 04.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Ieroču aprites likums"
6.
Iekšlietu ministrija
31.12.2019.