Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
08.09.2021.
2021-UZD-993
Likums
Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums
14.p. 5.d. 1) un 2)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-98
Saeimas paziņojums
Par 10 522 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5%" turpmāko virzību
Migrēts
Veselības ministrija
01.06.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-878
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.10.2022.
04.11.2021.
21-UZ-119
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420257921; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
19.10.2021.
21-MP-31
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 1991. gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu organizēšanai"
 
Valsts kanceleja
02.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-150
Rīkojums
2021-MK.RIK-45, 22.01.2021., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam
4.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2024.
26.11.2021.
21-UZ-289
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420278321; termiņš 15.12.2021.)
Veselības ministrija
03.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2214
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
6.3 p. 1.d.
Satiksmes ministrija
11.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1131
Rīkojums
2020-MK.RIK-345, 25.06.2020., MK rīkojums, Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2024.
23.11.2021.
21-UZ-268
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420273921; termiņš 30.11.2021.)
Veselības ministrija
26.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-211
Rīkojums
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Satiksmes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1171
Likums
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
p.n. 11.p. 1.apakšp.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.10.2020.
08.11.2021.
21-UZ-137
Tiesvedības dokuments
Par lēmuma noraksta nosūtīšanu (Nr. A420260021; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
30.12.2021.
21-UZ-436
Likums
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
31.panta 5.daļa
Labklājības ministrija
30.06.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2897
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
7.p. 1d. 1.p.
Kultūras ministrija
31.12.2026.
08.09.2021.
2021-UZD-1436
Protokols
2021-MK.PROT-56#55, 17.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 11.janvāra rīkojumā Nr.11 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
3.
Labklājības ministrija
20.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-643
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
10.2 p. 4.d.
Satiksmes ministrija
26.04.2021.
03.10.2021.
21-MP-13
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Valsts kanceleja
18.10.2021.
01.11.2021.
21-UZ-80
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr.A420252121; termiņš 03.11.2021.)
Veselības ministrija
01.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1413
Protokols
2021-MK.PROT-55#92, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
3.
Veselības ministrija
31.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-780
Likums
Grozījumi Meža likumā
44.p. 4.d. 3.p. a)
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
11.11.2021.
21-UZ-171
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420263921; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1359
Protokols
2021-MK.PROT-55#73, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai pārbūves finansēšanas iespējām"
2.
Satiksmes ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2393
Protokols
2018-MK.PROT-50#52, 30.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2018 secinājumiem"
4.
Zemkopības ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2020-UZD-129
Protokols
2020-MK.PROT-3#45, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2019.gada 7.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2304
4.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.09.2021.