Deklasificētie dokumenti

14.02.2024.
2018-TA-2230
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pilnvaroto pārstāvju konferenci"
Satiksmes ministrija
07.09.2023.
2018-TA-2357
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 19.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2018-TA-2602
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 17.–18.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
14.02.2024.
2018-TA-487
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/106/EEK par kopīgu noteikumu ieviešanu dažiem kombinētā kravas transporta veidiem starp dalībvalstīm"
Satiksmes ministrija
06.09.2023.
2018-TA-495
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 19.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
06.09.2023.
2018-TA-680
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 16.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
06.09.2023.
2018-TA-778/4586
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas imidakloprīds apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas klotianidīns apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas tiametoksams apstiprināšanas nosacījumiem"
Zemkopības ministrija
14.02.2024.
2018-TA-841
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 8.marta oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2194
Satiksmes ministrija
23.10.2023.
2019-TA-103
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0369
Kultūras ministrija
28.06.2023.
2019-TA-129
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 28.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
29.06.2023.
2019-TA-1304
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 15.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
29.06.2023.
2019-TA-1505
Informatīvais ziņojums "Informācija par Latvijas Republikas nostājas projektā par prejudiciālā nolēmuma lūguma procesu Eiropas Savienības Tiesas lietā C-206/19 KOB ietverto jautājumu regulējošo normatīvo aktu atbilstību Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām"
Zemkopības ministrija
18.04.2024.
2019-TA-1636
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0222
Ārlietu ministrija
16.02.2024.
2019-TA-1679
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Pasaules Pasta savienības trešajā ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem
Satiksmes ministrija
06.09.2023.
2019-TA-1909
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 14.-15.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
08.03.2024.
2019-TA-203
Informatīvais ziņojums "Latvijas valdības komentāri par Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību piekto ziņojumu par Latviju"
Ārlietu ministrija
08.03.2024.
2019-TA-203
Informatīvais ziņojums "Latvijas valdības komentāri par Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību piekto ziņojumu par Latviju"
Ārlietu ministrija
06.09.2023.
2019-TA-2163
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 18.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
15.04.2024.
2019-TA-228
Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo publisko finansējumu VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā A korpusa būvniecības otrās kārtas infrastruktūras attīstībai"
Veselības ministrija
06.09.2023.
2019-TA-2460
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 16.-17.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
16.02.2024.
2019-TA-420
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" izvērtēšanas gaitu"
Satiksmes ministrija
16.02.2024.
2019-TA-511
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0065
Satiksmes ministrija
15.04.2024.
2019-TA-516
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0064
Veselības ministrija
29.06.2023.
2019-TA-690
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 15.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
29.06.2023.
2019-TA-843
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 14.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija