Deklasificētie dokumenti

20.09.2023.
2011-TA-2765
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 14.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
20.09.2023.
2011-TA-3147
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 15.-16.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2012-TA-570
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 19.-20.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2012-TA-2382
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 22.-23.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2012-TA-2757
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 28.-29.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2011-TA-115
Latvijas nacionālā pozīcija „Par Priekšlikumu Eiropas Komisijas regulai, ar ko oficiālās kontroles ietvaros nosaka paraugu noņemšanas un analīžu metodes dzīvnieku barībai attiecībā uz tādu ģenētiski modificēto organismu klātbūtni, kuru atļaujas izdošanas procedūra ir uzsākta vai, kuru atļaujas termiņš ir beidzies”
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2012-TA-2175
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 24.-25.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem un par pozīcijām Nr.3 par Kopējās lauksaimniecības politikas reformas likumdošanas priekšlikumiem
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2012-TA-2910
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 18.-19.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2011-TA-141
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 24.janvāra sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2011-TA-387
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 21.februāra sanāksmē izskatāmo jautājumu"
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2012-TA-119
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 23.janvāra sanāksmē izskatāmajos jautājumos
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2012-TA-937
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 26.-27.aprīļa sanāksmē izskatāmajos jautājumos un par pozīcijām Nr.2 par Kopējās lauksaimniecības politikas reformas likumdošanas priekšlikumiem
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2012-TA-1344
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 18.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
15.09.2023.
2012-TA-1606
Latvijas Nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
14.09.2023.
2013-TA-3646
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 16.-17.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
14.09.2023.
2014-TA-2952
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 15.-16.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
14.09.2023.
2013-TA-3078
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 17.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
13.09.2023.
2010-TA-911
Informatīvais ziņojums „Par apzīmējuma „šampanietis” lietošanu Latvijā”
Zemkopības ministrija
13.09.2023.
2010-TA-3650/603
Rīkojuma projekts "Par akciju pirkšanu"
Zemkopības ministrija
13.09.2023.
2010-TA-911
Informatīvais ziņojums "Par apzīmējuma "šampanietis" lietošanu Latvijā"
Zemkopības ministrija
13.09.2023.
2015-TA-1993
Informatīvais ziņojums "Par administratīvo līgumu, ar kuru tiek izbeigts tiesiskais strīds par Ministru kabineta 2010.gada 2.marta rīkojumu Nr.131 "Par meža zemes transformāciju Upes ielā 1a, Jūrmalā""
Zemkopības ministrija
13.09.2023.
2015-TA-1993
Informatīvais ziņojums „Par administratīvo līgumu, ar kuru tiek izbeigts tiesiskais strīds par Ministru kabineta 2010.gada 2.marta rīkojumu Nr.131 „Par meža zemes transformāciju Upes ielā 1a, Jūrmalā”
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
201-TA-828
Informatīvais ziņojums "Par vienošanās noslēgšanu starp Latvijas Republikas un Luksemburgas Lielhercogistes valdībām par Zemkopības ministrijas kompetencē esošu ES Padomes darba formātu vadīšanu Latvijas un Luksemburgas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē laikā"
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-979
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 19.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-2479
Par Zemkopības ministrijas augstas prioritātes prezidentūras mandātiem
Zemkopības ministrija