Deklasificētie dokumenti

08.04.2024.
2009-TA-2507
Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā no 2008.gada jūlija līdz 2009.gada jūnijam. Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā no 2008.gada jūlija līdz 2009.gada jūnijam
Ārlietu ministrija
03.04.2024.
24-TA-10
Par nekustamo īpašumu Rembates pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
02.04.2024.
21-TA-1109
Par ārvalstu tiešā ieguldījuma Vācijas Federatīvajā republikā izvērtēšanu
Ekonomikas ministrija
28.03.2024.
24-TA-10
Par nekustamo īpašumu Rembates pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
28.03.2024.
24-TA-615
Par Laimu Letiņu
Tieslietu ministrija
21.03.2024.
2015-TA-2571
Informatīvais ziņojums "Par 32. Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness konferenci 2015.gada 8 - 10.decembrī Ženēvā"
Ārlietu ministrija
21.03.2024.
2015-TA-183
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu lietā Yelverton Investments B.V. un citi pret Latviju"
Ārlietu ministrija
19.03.2024.
2016-TA-2681
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Kiršteins pret Latviju"
Ārlietu ministrija
18.03.2024.
2020-TA-1266
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Sļadzevskis pret Latviju"
Ārlietu ministrija
18.03.2024.
2020-TA-599
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Klopcovs pret Latviju"
Ārlietu ministrija
13.03.2024.
2017-TA-1950
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Ārlietu ministrija
13.03.2024.
2012-TA-1564
Par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai
Ārlietu ministrija
13.03.2024.
2014-TA-1748
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu precizēto kalendāru"
Ārlietu ministrija
13.03.2024.
2013-TA-2396
Rīkojuma projekts "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai 2014.gadā pārdalāmā finansējuma amata vietu nodrošināšanas ietekmi uz 2015.gadu"
Ārlietu ministrija
13.03.2024.
2014-TA-2015
Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu 2015.gadam, lai nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā" un informatīvais ziņojums "Par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā nodrošināšanai"
Ārlietu ministrija
13.03.2024.
2014-TA-1826
Informatīvais ziņojums "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu Latvijā sagatavošanas un norises nodrošināšanas vadlīnijas"
Ārlietu ministrija
13.03.2024.
2013-TA-1913
Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai 2014.gadam"
Ārlietu ministrija
12.03.2024.
2014-TA-2400
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sešu mēnešu darba programmas projektu"
Ārlietu ministrija
12.03.2024.
207-TA-2102
Informatīvais ziņojums "Par Tallinas Digitālo samitu 2017.gada 29.septembrī"
Ārlietu ministrija
12.03.2024.
2017-TA-2432
Informatīvais ziņojums "Par Sociālo samitu taisnīgām darbavietām un izaugsmei Gēteborgā 2017.gada 17.novembrī"
Ārlietu ministrija
12.03.2024.
2010-TA-316
Informatīvais ziņojums par 2010.gada 11.februāra neformālo Eiropadomes sanāksmi
Ārlietu ministrija
08.03.2024.
2019-TA-203
Informatīvais ziņojums "Latvijas valdības komentāri par Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību piekto ziņojumu par Latviju"
Ārlietu ministrija
08.03.2024.
2019-TA-203
Informatīvais ziņojums "Latvijas valdības komentāri par Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību piekto ziņojumu par Latviju"
Ārlietu ministrija
29.02.2024.
2018-TA-1275
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 17.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/4022
Satiksmes ministrija
27.02.2024.
2015-TA-2166
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2015.gada 8.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos (deklasificēta daļa dokumentu)
Satiksmes ministrija