Deklasificētie dokumenti

12.09.2023.
2014-TA-263
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 17.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-551
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 24.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-1208
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 16.-17.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-2536
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 10.-11.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-828
Informatīvais ziņojums "Par vienošanās noslēgšanu starp Latvijas Republikas un Luksemburgas Lielhercogistes valdībām par Zemkopības ministrijas kompetencē esošu Eiropas Savienības Padomes darba formātu vadīšanu Latvijas un Luksemburgas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē laikā"
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-1992
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 5.septembra ārkārtas sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-2316
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 13.-14.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
12.09.2023.
2014-TA-1473
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 14.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2015-TA-1409
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015. gada 13. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2015-TA-1878
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 7.septembra ārkārtas sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2015-TA-2279
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 22.oktobra sanāksmei
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2017-TA-2694
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 11.-12.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2016-TA-251
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 15.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2016-TA-447/2420
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 14.marta sanāksmei
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2016-TA-1285
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 27.-28.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2016-TA-2171
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 10.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2016-TA-2682
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 12.-13.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem""
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2015-TA-2758
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 14.-15.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2017-TA-2181
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 2018.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā"
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2016-TA-2458
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 14.-15.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
2014-TA-263
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 17.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
08.09.2023.
23-TA-1464
Par nekustamā īpašuma "Staldāti" Rembates pagastā, Ogres novadā daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai
Aizsardzības ministrija
07.09.2023.
2018-TA-1125
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 18.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2018-TA-2062
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 15.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija
07.09.2023.
2018-TA-1391
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
Zemkopības ministrija