Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Ieteikums Padomes Lēmumam, ar ko pilnvaro Komisiju sākt sarunas par grozījumiem 2022. gada 29. jūnija Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Ukrainu par kravu autopārvadājumiem un Priekšlikums Padomes Lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par kravu autopārvadājumiem, attiecībā uz Nolīguma pagarināšanu"

Projekta ID
24-TA-791
Tiesību akta nosaukums
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Ieteikums Padomes Lēmumam, ar ko pilnvaro Komisiju sākt sarunas par grozījumiem 2022. gada 29. jūnija Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Ukrainu par kravu autopārvadājumiem un Priekšlikums Padomes Lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par kravu autopārvadājumiem, attiecībā uz Nolīguma pagarināšanu"
Tiesību akta veids
ESVIS projekts
Atbildīgā ministrija
Satiksmes ministrija
Politikas jomas
Transporta un sakaru politika; Transporta un sakaru politika; Transporta un sakaru politika; Transporta un sakaru politika
Dokumenti
Pavadvēstule "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Ieteikums Padomes Lēmumam, ar ko pilnvaro Komisiju sākt sarunas par grozījumiem 2022. gada 29. jūnija Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Ukrainu par kravu autopārvadājumiem un Priekšlikums Padomes Lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par kravu autopārvadājumiem, attiecībā uz Nolīguma pagarināšanu”" (L467162_SMpav_22.03.2024.docx)Protokollēmums "Informatīvais ziņojums “Par Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Ieteikums Padomes Lēmumam, ar ko pilnvaro Komisiju sākt sarunas par grozījumiem 2022. gada 29. jūnija Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Ukrainu par kravu autopārvadājumiem un Priekšlikums Padomes Lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par kravu autopārvadājumiem, attiecībā uz Nolīguma pagarināšanu”" (L467160_SMprot_21.03.2024.docx)Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 “Ieteikums Padomes Lēmumam, ar ko pilnvaro Komisiju sākt sarunas par grozījumiem 2022. gada 29. jūnija Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Ukrainu par kravu autopārvadājumiem un Priekšlikums Padomes Lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par kravu autopārvadājumiem, attiecībā uz Nolīguma pagarināšanu”" (L467161_L467161.docx)
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
26.03.2024. 12:00
Ministru kabineta 26.03.2024. sēde
Pieņemts