Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru"

Projekta ID
22-TA-1984
Tiesību akta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru"
Tiesību akta veids
Noteikumu projekts
Atbildīgā ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas jomas
Sporta politika