Latvijas nostāja pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2018/2368, kas ierosināta par to, nav pareizi transponētas dažas prasības, kas noteiktas Padomes 2011. gada 19. jūlija Direktīvā 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai.

Projekta ID
21-TA-1270 (IP)
Tiesību akta nosaukums
Latvijas nostāja pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2018/2368, kas ierosināta par to, nav pareizi transponētas dažas prasības, kas noteiktas Padomes 2011. gada 19. jūlija Direktīvā 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai.
Tiesību akta veids
Latvijas Republikas nostājas projekts
Atbildīgā ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Politikas jomas
Vides aizsardzība
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
16.11.2021. 11:00
Ministru kabineta 16.11.2021. sēde daļēji attālināti
Pieņemts